Video: Mooie resultaten met mechanische onkruidbestrijding in bieten en cichorei

Video: Mooie resultaten met mechanische onkruidbestrijding in bieten en cichorei

Met de juiste machines en aandacht voor de afstelling, of het toevoegen van vingerwieders zijn mooie resultaten te behalen in de mechanische onkruidbestrijding in bieten en cichorei. Dit blijkt uit een lopende mechanische onkruidbestrijdingsproef in Baexem. Dit als onderdeel van het Groeikracht-project van Cosun. Om ook onkruiden in de rij te kunnen opruimen is volgens Cosun wel een herhaling van de bewerking nodig met bijvoorbeeld een precisiewiedeg.

Een akker van 25 hectare in het Midden-Limburgse Baexem heeft Cosun dit voorjaar met suikerbieten en cichorei ingezaaid. De organisatie biedt op dit perceel machinefabrikanten en ontwikkelaars met perspectiefvolle machines de ruimte om hun kunsten te vertonen. In de afgelopen weken hebben zij met diverse machines tal van bewerkingen uitgevoerd gericht op het bestrijden van het aanwezige onkruid in de bieten en de cichorei. In beide gewassen is gereden met diverse schoffelmachines (camera-gestuurd) en wiedeggen. Daarbij bleek dat met de juiste aandacht voor de afstelling, of het toevoegen van vingerwieders, mooie resultaten zijn te behalen.

Doel

Het beheersen van onkruiden in suikerbieten en cichorei is een steeds grotere uitdaging. Immers van een groot aantal herbiciden vervalt de toelating, of is een herregistratie onzeker. Daarnaast maken hogere eisen voor driftreductie, resistentieontwikkeling in onkruiden en uitdagende groeiomstandigheden het gebruik van chemische onkruidbeheersing minder bedrijfszeker. Ook krijgt de akkerbouw veel maatschappelijke kritiek op het gebruik van chemische middelen. De optelsom van deze ontwikkelingen vormt de aanleiding om het Cosun onkruid platform in te richten in een perceel bieten en cichorei. Hier worden verschillende mechanische en chemische systemen van onkruidbeheersing uitgeprobeerd. Succesvolle concepten en ideeën kunnen zo snel in de praktijk worden opgepakt.

Groeikracht

Dit Cosun onkruidplatform vindt, in samenwerking met Van Gog Agroservice, plaats onder de paraplu van ‘Groeikracht’. In 2020 is Groeikracht door Cosun in het leven geroepen om gaten in de kennisontwikkeling te ontdekken en daarin iets te doen. Niet alleen specifiek voor de bietenteelt, maar ook voor de aardappel- en cichoreiteelt. Doel is om weerbare akkers te creëren. Dit via het mobiliseren van specifieke kennis voor een specifiek doel. Groeikracht vormt een aanvulling op de bestaande kennisinstituten.

Foto van Guus Queisen
Tekst: Guus Queisen

Opgegroeid op een gemengd agrarisch bedrijf op een typisch Zuid-Limburgse carréboerderij. Na een financieel/economische opleiding en diverse functies sinds 1985 in deeltijd en sinds 1996 fulltime op… Meer van deze auteur

Beeld: Sensus, Cosun Beet Company
Bronnen: Sensus Agro, Cosun Beet Compagny

Bron artikel: www.akkerwijzer.nl