Toolbox Emissiebeperking

Toolbox Emissiebeperking

Doe de scans!

Toolbox

De Toolbox Emissiebeperking geeft u praktische handvatten om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. 

Met de Toolbox:

Ook u draagt bij aan schoon water!
Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Normoverschrijdingen kunnen namelijk leiden tot gebruiksbeperkingen van middelen of zelfs een verbod. Ook neemt de milieudruk van de overblijvende middelen toe. We hopen dat ook u aan de slag gaat om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen!

Actie nodig voor waterkwaliteit en middelbehoud
De overheid  heeft zich tot doel gesteld in 2030 dat de landbouw nagenoeg zonder emissies werkt. In  de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming staat als doel voor 2023 een reductie van de normoverschrijdingen met 90%. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben CropLife NL (voorheen Nefyto), Unie van Waterschappen, Cumela, Agrodis, LTO Nederland en CLM gezamenlijk de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Met de Toolbox kunt u in kaart brengen waar emissie op uw bedrijf plaatsvindt. En kunt u met praktische handvatten aan de slag om de emissie van uw erf of perceel te verminderen.

Bekijk de Youtube-playlist met praktijkvoorbeelden van wasplaatsen en zuiveringssystemen, over de noodzaak van emissiebeperking en hoe u dat op veel manieren kunt realiseren. https://bit.ly/CLM-erfemissie-youtube

Nieuws

Partners