Toolbox Emissiebeperking

Contact

Toolboxteam komt naar u toe
Organiseert u een bijeenkomst en wilt u aandacht besteden aan vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen? Het toolboxteam kan een praktische presentatie verzorgen over  waterkwaliteit en de maatregelen die genomen kunnen worden om de emissie te beperken. 
Neem hiervoor contact op met Klaas Jilderda: klaas.jilderda@basf.com, 026 37 17 286

NEFYTO
Klaas Jilderda
klaas.jilderda@basf.com
026 371 72 86

AGRODIS
Conno de Ruijter
deruijter@brabers.nl
070 75 03 117

CUMELA
Maurice Steinbusch
msteinbusch@cumela.nl
06 22 52 97 71

UNIE VAN WATERSCHAPPEN
Marian van Dongen
m.van.dongen@hunzeenaas.nl
06 51 02 54 32

LTO NEDERLAND
Annemarie Breukers
abreukers@lto.nl
088 888 66 66

CLM Onderzoek en Advies
Yvonne Gooijer
ygooijer@clm.nl
0345 470 719