Toolbox Emissiebeperking

Emissiescans

Denkt u na over uw erfinrichting, maar weet u nog niet of en hoe u kunt voldoen aan de regelgeving? Vul de erfemissiescan in, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Wilt u in kaart brengen waar u op uw perceel risico loopt op emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater? Welke maatregelen u kunt nemen om perceelsemissie te voorkomen? Vul de perceelemissiescan in, zodat u weet wat u kunt doen.