Toolbox Emissiebeperking

Emissiereductieplan

Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kunnen de werkzame stoffen onbedoeld in het oppervlaktewater komen. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt dan ook regelmatig getoetst door middel van monitoring. Voor de stoffen die het meest normoverschrijdend worden aangetroffen maken de toelatinghouders na afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een emissiereductieplan. De verwachting is dat de concentraties van de betreffende stoffen in het water afnemen, als de aanbevelingen en voorschriften uit het plan strikt worden opgevolgd. Lees en/of download de beschrijving van de opzet en werkwijze van Emissiereductieplannen door CropLife NL (voorheen Nefyto), het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (pdf).

Hieronder vindt u de emissiereductieplannen die in uitvoering zijn. Aandachtspunten voor de toepassing van deze stoffen leest u in de samenvatting (klik op bekijken).

A
Aclonifen
Azoxystrobin
B
Bifenox
C
Captan
Cypermethrin
D
Deltamethrin
Dimethenamid-p
E
Esfenvaleraat
ETU

(metaboliet dithiocarbamaten)

F
Fluoxastrobine
M
Metazachloor
P
Pendimethalin
Pirimicarb
Pirimifos-methyl
Pyraclostrobin

T
Terbuthylazine