Toolbox Emissiebeperking

Toolbox

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en/of verminderen zijn veel verschillende praktische maatregelen mogelijk. Op het erf, perceel of machine kunt u maatregelen nemen. In onderstaande toolboxkaarten vindt u informatie over verschillende soorten maatregelen en de relevante regelgeving.  

De kaarten zijn vrij te gebruiken en te downloaden en worden regelmatig geactualiseerd.

Regelgeving

1. Activiteitenbesluit. Hoe hoort het ook alweer?
1. Activiteitenbesluit. Hoe hoort het ook alweer?
17. Drukregistratievoorziening
17. Drukregistratievoorziening
19. Gesloten vulsysteem (CTS)
19. Gesloten vulsysteem (CTS)
Controle spuitgedrag fruitteler

Afspoeling op het perceel voorkomen

2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
3. Vermindering drift door perceelsinrichting
3. Vermindering drift door perceelsinrichting
Veldgids Afspoeling
Veldgids Afspoeling

IPM

9. Geïntegreerde onkruidbestrijding
9. Geïntegreerde onkruidbestrijding
10. Geïntegreerde gewasbescherming
10. Geïntegreerde gewasbescherming
Onkruidbrander van parasolboom.nl

Technieken om emissie te verminderen

4a. Driftreducerende technieken
4a. Driftreducerende technieken
4b. Driftarme spuitdoppen
4b. Driftarme spuitdoppen
5. Technische innovaties op de spuit
5. Technische innovaties op de spuit
6. Driftreductie in de fruitteelt
6. Driftreductie in de fruitteelt
7. Pleksgewijze toepassing van middelen
7. Pleksgewijze toepassing van middelen
8. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
8. Zijwaartse spuittechnieken in de boomteelt
11. De toepasser bepaalt de emissie
11. De toepasser bepaalt de emissie
15. Het optimale spuitmoment
15. Het optimale spuitmoment
19. Gesloten vulsysteem (CTS)
19. Gesloten vulsysteem (CTS)

www.spuitdoppenkeuze.nl

Morsen! Is dat echt zo erg?


Reiniging machines en wasplaatsen

12. Restvloeistof beperken
12. Restvloeistof beperken
13. Zuiveringssystemen afvalwater met gbm
13. Zuiveringssystemen afvalwater met gbm
18. Algemene informatie wasplaatsen
18. Algemene informatie wasplaatsen
18a. Overdekte wasplaats machines met gbm
18a. Overdekte wasplaats machines met gbm
18b. Niet-overdekte wasplaats machines met gbm
18b. Niet-overdekte wasplaats machines met gbm
18c. Overdekte wasplaats machines met en zonder gbm
18c. Overdekte wasplaats machines met en zonder gbm
18d. Niet overdekte wasplaats met en zonder gbm
18d. Niet overdekte wasplaats met en zonder gbm
18e. Wasplaats machines zonder gbm
18e. Wasplaats machines zonder gbm
Kennisboekje ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’
Kennisboekje ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’

Emissie…ook niet op het erf!

Phytobac bij loonbedrijf Sevenster

1. Niet-overdekte wasplaats Stevens

2. Gescheiden wasplaatsen De Sain

3. Niet-overdekte wasplaats Van Leeuwen

4. Erfemissievrij erf Mts. Slootman-Claassen

5. Overdekte wasplaats Vereecken


Emissie van overige bronnen voorkomen

14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit
16. Emissie-pootgoed-zaaizaad
16. Emissie-pootgoed-zaaizaad