Steeds meer agrariërs vullen de perceels- en erfemissiescan in.

Steeds meer agrariërs vullen de perceels- en erfemissiescan in.

Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van perceel en erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Om afspoeling te verminderen heeft het Toolboxteam Emissiebeperking verschillende online scans ontwikkeld. Sinds de oprichting van de erfemissiescan open teelt eind 2015 en bloembollen en fruitteelt eind 2016 zijn deze al door ruim 5.800 agrariërs ingevuld. De perceelsemissiescan volgde in juli 2019 en is inmiddels al ruim 800 keer ingevuld. Beide online tools helpen agrariërs om het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf en perceel in kaart te brengen. Daarnaast geven de tools informatie over praktische maatregelen om emissie te verminderen. Ruim 6.600 agrariërs vulden al een scan in op erfemissiescan.nl.

Hoe het werkt

Het invullen van de scans helpt agrariërs om te zien waar mogelijkheden liggen om emissie van erf en perceel te voorkomen. De invoer is kosteloos en anoniem. Na het beantwoorden van diverse vragen over de situatie op erf en/of perceel, geeft de scan aan of het bedrijf voldoet aan de wetgeving, en waar nog handelingsperspectief ligt.

Toename in gebruik

Een kleine 30% van de doelgroep heeft de erfemissiescan al ingevuld, waarbij het aantal ingevulde scans jaarlijks toeneemt. De meeste scans worden ingevuld binnen emissieprojecten en door agrariërs die VVAK of Planet Proof gecertificeerd zijn. Ook het gebruik van de perceelsemissiescan neemt jaarlijks toe. Agrariërs die de scans invullen komen uit het hele land, met een piek in de regio Zuid-Holland/Zeeland. 

Doe mee!

Heeft u de scans nog niet ingevuld en bent u benieuwd naar de situatie op uw eigen bedrijf? Invullen kan jaarrond, dus neem snel een kijkje op www.erfemissiescan.nl.Heeft u vragen over de invoer of de adviezen, neem dan contact op met de Erfemissiecoach via www.erfemissiecoach.nl

Een compleet pakket

Samen met de Toolboxkaarten en de Erfemissiecoach, vormen de Erfemissiescan Gewasbescherming en Perceelsemissiescan een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Via WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen aan de Erfemissiecoach. De meest gestelde vragen zijn – met antwoord – gepubliceerd op de website erfemissiecoach.nl.

Meer informatie

Klaas Jilderda, klaas.jilderda@basf.com, 026 37 17 286