Erfemissiecoach zorgt voor advies op maat

Erfemissiecoach zorgt voor advies op maat

Wasplaatsen zijn er in alle soorten en maten: overdekt, niet overdekt, geschikt voor landbouwvoertuigen en/of geschikt voor machines met gewasbeschermingsmiddelen. Naast het besluit over de inrichting van de wasplaats, moet men ook nog kiezen voor een type zuiveringssysteem. Er zijn dus heel wat afwegingen te maken in aanloop naar de aanleg van een wasplaats. De Erfemissiecoach helpt ondernemers hierbij, door te adviseren over de praktische invulling en te zorgen dat de wasplaats aan de regelgeving voldoet. Op erfemissiecoach.nl kan iedereen via WhatsApp, telefoon, mail of Twitter vragen stellen en gratis advies op maat krijgen. Om de verschillende mogelijkheden in beeld te brengen zijn op erfemissiecoach.nl vijf video’s geplaatst, over wasplaatsen bij een akkerbouwer, bollenteler en twee gemengde bedrijven. Dit voorjaar verscheen de laatste video van deze reeks, over de overdekte wasplaats van fruitteler Vereecken. 

De overdekte wasplaats van fruitteler Vereecken uit Marknesse.
De overdekte wasplaats van fruitteler Vereecken uit Marknesse.

Overdekte wasplaats naast de perenboomgaard

Fruitteler Jeroen Vereecken heeft afgelopen jaar een overdekte wasplaats aangelegd. Dankzij de overkapping hoeft Vereecken geen rekening te houden met regenwater, en kan hij de spuit en trekker ook overdekt stallen. Door de wasplaats wordt emissie tijdens het vullen en schoonmaken van de veldspuit voorkomen. In de fruitteelt vinden geen tankwissels plaats, dus van restvloeistof is geen sprake. Voor het waswater heeft de fruitteler genoeg aan één Phytobac. Mocht hij in de toekomst ook water van het dompelbad willen verwerken, dan is er gemakkelijk een tweede Phytobac op het systeem aan te sluiten. 

Vijf voorbeelden uit de praktijk: wasplaatsen op maat

Elke sector heeft zijn eigen wensen als het aankomt op de inrichting van een wasplaats. Waar een fruit- of bollenteler met een dompelbad te maken kan hebben, wil een gemengd bedrijf ook de veewagens kunnen schoonspuiten op de wasplaats. Om alle mogelijkheden voor agrariërs inzichtelijk te maken zijn, naast de video van Vereecken, video’s opgenomen bij twee gemengde bedrijven, een akkerbouwer en een bloembollenteler. De video’s zijn gemaakt onder de vlag van het Actieplan Bodem & Water Flevoland.

Compleet pakket

Samen met de Toolboxkaarten en de Perceelemissiescan vormen de Erfemissiescan Gewasbescherming en de Erfemissiecoach, een totaalpakket om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

De Erfemissiescan en Perceelemissiescan zijn digitale tools, waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf en perceel in kaart brengen.

Meer informatie:

Klaas Jilderda, klaas.jilderda@basf.com, 026 37 17 286