Akkerbouwers doen flinke investering in wasplaats

Akkerbouwers doen flinke investering in wasplaats

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is onlangs een nieuwe wasplaats geopend bij akkerbouwers Peter en Arie van den Hoek in Heinenoord. ‘Er kunnen nog veel meer maatregelen worden genomen om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren, zegt Arie Verhorst, LTO Noord-portefeuillehouder Water en Bodem in Zuid-Holland. ‘Maar veel ondernemers zijn huiverig voor investeringen, door onzekerheid over regelgeving.’

Opening wasplaats Heinenoord (bron: agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/opening-wasplaats-akkerbouwers-doen-flinke-investering)

Doel van de wasplaats en andere maatregelen is dat minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Volgens heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta is de ingebruikname van de wasplaats bij Van den Hoek een belangrijke mijlpaal in dit project. ‘We zijn blij met deze boeren die hun nek uitsteken om mee te werken aan een beter milieu.’

‘We wilden zeker weten dat we de komende tien jaar niet worden ingehaald door nieuwe regelgeving. Want een investering als deze moet minstens tien jaar meekunnen’, vindt Peter van den Hoek.

Dieseltankplaats

De wasplaats is gecombineerd met een nieuwe dieseltankplaats voor het machinepark van het 200 hectare grote bedrijf. Dat leidde tot een totale investering van tussen de 50.000 en 60.000 euro. Zo’n 10 procent daarvan is subsidie.

De wasplaats is zo opgezet dat geen enkele emissie naar de omgeving meer plaatsvindt. Belangrijk onderdeel is een dubbele Phytobac, gevuld met grond en ingezaaid met riet. Daarin wordt het spoelwater druppelsgewijs geïnfiltreerd. Het water verdampt en de chemicaliën worden omgezet door bodembacteriën. Eén keer per jaar wordt de grond omgezet en zo nodig aangevuld.

Peter van den Hoek is ervan overtuigd dat hij met deze forse investering klaar is voor de toekomst en dat het bedrijf zo ook een voorbeeldfunctie vervult voor ondernemers in de omgeving. LTO Noord-projectleider Joëlle de Pee bevestigt dat. Volgens haar zijn er op de Zuid-Hollandse Eilanden inmiddels al ze boeren die vanuit het project ‘Missie erfemissie gewasbeschermingsmiddelen’ met de aanleg van een wasplaats zijn begonnen.

‘Het zijn dure oplossingen, maar we moeten hieraan blijven werken’, vindt Verhorst. ‘Probeer stappen te zetten zolang de wasplaats bovenwettelijk is en er de mogelijkheid tot subsidie is.’

Daarnaast roept hij de overheid op om meer duidelijkheid te geven over toekomstige regelgeving. Dat kan de aarzeling bij boeren wegnemen om te investeren in maatregelen die achteraf misschien toch niet voldoende zijn.

Bron: agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/opening-wasplaats-akkerbouwers-doen-flinke-investering