Gewasbeschermingsmiddelen vasthouden bij buien

Gewasbeschermingsmiddelen vasthouden bij buien

Wat kan een teler doen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen wegspoelen? Dat vertelt een gloednieuwe tool die werd ontwikkeld binnen het Kennisimpulsproject Gewasbeschermingsmiddelen. Voor 265.000 Nederlandse percelen zijn er preventietips, afgestemd op bodem- en stromingskarakteristieken. “Nu komt het erop aan bekendheid te geven aan deze tool.” De zogeheten IMAP-tool is binnenkort te vinden op de FarmMaps website.

Wateroverlast op akkers zal steeds vaker voorkomen, door extreem weer, door klimaatveranderingen.

Meer informatie in het STOWA-artikel: edepot.wur.nl/572573

Bron: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/2315170


Wateroverlast op akkers
Wateroverlast op akkers, door extreem weer komt dit steeds vaker voor