Phytobac als aanvulling op de wasplaats

Phytobac als aanvulling op de wasplaats

Door gebruik te maken van het Phytobac-systeem, voorkomt u dat de reststromen met gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.
Door ook slim gebruik te maken van een kleine spoelput, voorkom je dat overtollig zand en slib in aanraking komt met gewasbeschermingsmiddelen. Dus slim en duurzaam met elkaar gecombineerd!
Check de website www.Phytobac.com.

Bron: www.linkedin.com/posts/beutech-agro_milieu-agri-agrarisch-activity-6952261046527012865-bTBZ/?utm_source=linkedin

Slimme en duurzame combinatie van een phytobac-systeem en een (kleine) spoelput