Velddemo: Slimme Schoffeltechnieken in teelten

Velddemo: Slimme Schoffeltechnieken in teelten

In de teelt van plantgewassen, zoals sla, kool en geplante zaaiuien, wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme cameratechniek, om zowel tussen- als in de rij te schoffelen. Robotisering helpt hierbij, met plantherkenning en verschil tussen onkruid en cultuurgewas. Hierdoor is het mogelijk om een flinke reductie van inzet van chemie in de teelt te bewerkstelligen. Tijdens de velddemonstratie op 31 mei in Heerhugowaard, tonen en bespreken we diverse merken en technieken naast elkaar in de sla.
Zien we jou daar?

Tijdens de velddemo laten we meerdere intrarij schoffeltechnieken zien:

  • Kült Kress intrarijwieder
  • Steketee intrarijwieder
  • Garford intrarijwieder
  • Feldklasse intrarijwieder
  • Oliver Agro intrarijwieder
  • Ferrari intrarijwieder
  • Onder voorbehoud meerdere merken/technieken

Datum en locatie

We zijn 31 mei 2023 welkom op het perceel van Ursem-Zuurbier in Heerhugowaard. Exacte locatie volgt nog.

Programma

18.45 uur Inloop met koffie

19.00 uur Start demonstraties

21.30 uur Afsluiting velddemonstratie

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de demo? Meld je aan: agrarischwaterbeheer.nl/webform/aanmeldformulier-versterkte-kennisverspreiding-loonwerkers

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting.

Meer info over Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar (tekst en video)

Bron: agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/velddemo-slimme-schoffeltechnieken-teelten

Schoffeltechniek met robot op zonne-energie (strokenteelt)