Campagne emissiereductiesprint

Campagne emissiereductiesprint

Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden. Via de campagne #emissiereductiesprint worden praktijkinitiatieven getoond om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. De campagne etaleert de praktijk initiatieven die er zijn om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.

Lees alle tips en achtergrondinfo op lto.nl/emissiereductiesprint