Verpakkingen en restanten gewasbeschermings-producten eenvoudig inzamelen met STORL

Verpakkingen en restanten gewasbeschermings-producten eenvoudig inzamelen met STORL

Dit jaar is er een nieuwe STORL-regeling in werking getreden. LTO-bestuurder én STORL-voorzitter Joris Baecke is positief: ‘Er is nu een landelijke aanpak waarmee boeren en tuinders eenvoudig alle verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsproducten veilig en milieuvriendelijk kunnen inleveren. Hier hebben we ons als STORL-bestuur lang hard voor gemaakt. Goed dat dit is gelukt en dat nu draait. Daarom roep ik boeren en tuinders op om kennis te nemen van de nieuwe STORL-regeling en te oriënteren op deelname eraan.’

In het kort komt de nieuwe regeling hierop neer:

  • Er komen twee stromen, met ieder een eigen behandeling:
    1. droge, plastic cans die gespoeld en dus schoon zijn, en
    2. resten, restanten en niet-spoelbare verpakkingen.
  • De nieuwe regeling is uitgebreider dan de oude regeling. Naast lege, schone verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook lege, schone verpakkingen van andere gewasverzorgingsproducten worden aangeboden. Denk daarbij aan (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen.
  • Telers en loonwerkers reinigen de cans op de fustreiniger, schudden die goed leeg en doen ze vervolgens schoon, droog en zonder dop in de speciale STORL-zakken. De frequentie van ophalen in de regio’s is afhankelijk van deelname. Het is dus belangrijk dat iedereen mee gaat doen.
  • De STORL-zakken worden (kosteloos) opgehaald of kunnen worden ingeleverd tijdens regionale inzamelingsacties. De uitrol hiervan over Nederland zal in de loop van 2023 plaatsvinden.
  • Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk recycling van de ingezamelde schone, droge cans. Zo ook naar gecontroleerde afzet van het te recyclen materiaal.
  • Resten, restanten en niet-spoelbare verpakkingen worden tijdens speciale campagnes opgehaald en naar een afvalverwerker gebracht. De start hiervan is in 2024.

Zakken zijn te bestellen bij de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.
Aanmelden voor inzameling kan per regio via STORL.nl met gebruik van de QR-code.

De afvoer van (lege) cans gewasbeschermingsmiddel met nieuwe STORL-zakken

Positief over aanpak
Akkerbouwer Pieter Evenhuis uit Giethoorn maakt al gebruik van de speciale STORL-zakken. Hij is positief over de aanpak: eenvoudig, kosteneffectief en eenduidig. Evenhuis is ook lid van het bestuur van de LTO-vakgroep Akkerbouw en vollegrondsgroenten. In de afgelopen jaren kreeg hij vanuit verschillende regio’s signalen dat de inzameling van lege verpakkingen niet goed liep. Daarnaast waren speciale (bezem)acties nodig, die veelal duur in uitvoering waren, om restanten en resten in te zamelen. Hij is blij dat er nu één systeem is, waarbij de sector ook zelf aan het stuur zit.

STORL-regeling
Sinds 1988 bestaat een regeling voor het inleveren van gespoelde verpakkingen, resten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit alles werd georganiseerd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL)-regeling, die werd gefinancierd door de gewasbeschermingsbedrijven. De partners in de nieuwe STORL-regeling zijn LTO Nederland, Agrodis (distributie), Cumela Nederland (loonwerk) en CropLife NL. De nieuwe regeling is deels geïnspireerd op andere Europese inzamelsystemen, waar goede ervaringen mee zijn.

Lees alle info over de nieuwe regeling op storl.nl/storl/registratie-telers-regio-bekend

Bron: lto.nl/verpakkingen-en-restanten-gewasbeschermingsproducten-eenvoudig-inzamelen-met-storl

Opslag van gewasbeschermingsmiddelen (STORL)