Tweede kamer verzoekt kabinet rekening te houden met landbouwpraktijk voor invulling beleid 2023

Tweede kamer verzoekt kabinet rekening te houden met landbouwpraktijk voor invulling beleid 2023

De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar bij de invulling van de bufferstroken in het kader van het mestbeleid en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) rekening houdt met de landbouwpraktijk. De kamer stemde voor een motie van Christenunie, CDA en VVD; landbouwminister Adema steunde de motie niet, in verband met Europees beleid.

Onder andere de regelgeving over bufferstroken (verplichte teeltvrije zone van 3 meter) is nog onduidelijk. En dat blijkt erg lastig in de praktijk: nu wel of niet zaaien tot aan de bestaande bufferstroken is de grote vraag. De sector had afgesproken dat de regelgeving duidelijk zou zijn op 1 juli, ruim op tijd voor het nieuwe seizoen, maar dat is helaas niet het geval. De vertraging wordt onder andere veroorzaakt door de afstemming van de regelgeving op Europees niveau.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) adviseert om te zaaien zoals gebruikelijk was, met de achterliggende gedachte dat de overheid de afspraak niet nakomt over de termijn waarop het beleid duidelijk had moeten zijn.
LTO geeft geen advies, maar signaleert dat de zaaimethode niet is aangepast. In geval van nood kan immers geklepeld worden, dan is in ieder geval het onkruid onderdrukt.
Ook adviesbureau Delphy Noord-Oost adviseert de reguliere zaaipraktijk aan te houden, omdat de nieuwe regelgeving nog niet is gepubliceerd. Wel of niet zaaien levert beide een risico op: wel zaaien is misschien niet meer toegestaan in 2023 en dan heb je het voor niets gedaan, maar minder last van onkruid. Niet zaaien betekent landbouwgrond uit productie halen en wel onkruid, maar geen verspilling van zaad, tijd en energie.

Delphy Zuid-West adviseert in ieder geval boeren die mee willen (blijven) doen met het glb, wel om de zone van 3 meter aan te houden, omdat het waarschijnlijk is dat die regelgeving beslag gaat krijgen.

Het ministerie kan – op basis van het mestbeleid – geen uitsluitsel geven over het wel of niet toegestaan zijn van teelt op bufferstroken langs sloten; in de derogatiebeschikking staan geen voorwaarden daarover, die moeten nog uitgewerkt worden.
In het kader van het GLB zijn bufferstroken van 3 meter wel verplicht om in aanmerking te komen voor subsidie. In het GLB is bovendien opgenomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn verboden op bufferstroken. En dat de eisen voor bufferstroken in het GLB hetzelfde zijn als die in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, maar over de gewaskeuze staat niets vermeld.

Bron: boerderij.nl/kamer-houd-rekening-met-landbouwpraktijk-bij-invulling-beleid-2023