Perceelemissieproeven van Delphy en CLM

Perceelemissieproeven van Delphy en CLM

Verschillende spuittechnieken zijn niet een-op-een met elkaar te vergelijken. Dat zegt onderzoeker akkerbouw Thijs Brouwer van Delphy na een proef in B-peen. In de proef is gewerkt met diverse rijsnelheden, verschillende doppen en wisselende spuitvolumes. De resultaten van deze proef presenteerde Brouwer vorige week op de landelijke dag B-peen van de adviesorganisatie in het Flevolandse Dronten. Het doel van het onderzoek was om het effect van de spuittechniek op de verdeling, bedekking en indringing van gewasbeschermingsmiddelen in B-peen te bepalen. Op één van de proefvelden voerde Delphy samen met CLM een proef uit met het beperken van perceelsemissie.

Perceelemissieproef van Delphy en CLM, foto: Job Hiddink
Perceelemissieproef van Delphy en CLM in Dronten, Flevoland; foto: Job Hiddink

Hoger spuitvolume geeft hogere bedekking

Als belangrijkste bevinding in het experiment noemt de onderzoeker dat een hoger spuitvolume ook een hogere bedekking geeft op watergevoelig papier, zo blijkt uit de vergelijking met vier verschillende objecten:

  • Conventioneel systeem: spuitdop Agrotop Airmix AM 11004, rijsnelheid 7 kilometer per uur, spuitvolume 315 liter bij een druk van 4 bar
  • Lage spuitboom: spuitdop Teejet Al 8002, rijsnelheid 7 kilometer per uur, spuitvolume 270 liter bij een druk van 3 bar
  • Lage spuitboom + luchtondersteuning: spuitdop Lechler AD 9002, 7 kilometer per uur, spuitvolume 270 liter bij een druk van 3 bar
  • Wingssprayer: spuitdop Teejet AIXR 110015, 5,8 kilometer per uur, spuitvolume 200 liter bij een druk van 2 bar.

Delphy testte in de proef de meest gangbare spuitsystemen.


“De spuittechniek is vooral relevant voor middelen die een goede bedekking nodig hebben, zoals contactfungiciden of plantversterker.”

— Thijs Brouwer, adviseur akkerbouw, Delphy

‘In het conventionele object was een hoge bedekking te zien, door de grove druppelgrootte boven en onder in het gewas ‘, zegt Brouwer. ‘Bij de demo met de lage boom was de bedekking minder hoog als conventioneel. Ook hierbij was de druppelgrootte grof’, zegt Brouwer. ‘De meest gelijkmatige verdeling was te zien bij het object met de lage boom plus luchtondersteuning. Dit had te maken met de fijne druppel.’

Volgens de Delphy-onderzoeker gaf de bespuiting met de Wingssprayer de laagste bedekking. ‘Overigens is die bedekking moeilijk te meten, maar onze ervaringen met de Wingssprayer zijn goed.’

Grotere dop

Niet alle fijne druppels lijken het gewas te bereiken. Brouwer stelt daarom voor om onder droge condities een grotere dop te gebruiken, zodat met meer vocht het gewas kan worden bereikt. Ook het moment van toepassing is van invloed: bijvoorbeeld in de avond als de luchtvochtigheid hoger is. Verder oppert hij om in het vervolgonderzoek, waarbij naast het spuitbeeld de effectiviteit van de diverse systemen wordt vergeleken, een uitvloeier toe te voegen aan de tankmix.

In het proefveld ernaast voert Delphy samen met CLM Onderzoek en Advies een proef uit met betrekking tot het beperken van perceelsemissie. In dit veld liggen een standaard object, een bewerking met een rijenfrees (Struik ROW-FIX), een woelpoot en een bewerking in de vorm van een wafelpatroon met daarachter een frees.

Percelen bol leggen

In het onderzoek wordt alleen naar het effect van de maatregelen gekeken. ‘Van oudsher is het gebruikelijk om de percelen bol te leggen, zodat het water weg kan. Maar dan spoelen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen ook mee’, legt Brouwer uit. Tot nu toe lijkt het in de proef erop dat de toepassing met de rijenfrees leidt tot een iets grovere grondslag in de rug, ook in de pootrij.

De freesbewerking met daarachter het wafelpatroon lijkt geen effect te hebben. De grond ligt er na de woelpootbewerking grover bij. ‘Dat verbetert de indring van water en het zorgt voor minder perceelsemissie. De grondsoort en diepte zijn daarin bepalend, besluit de Delphy-adviseur.

Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/10/delphy-spuittechnieken-niet-een-op-een-te-vergelijken