Afspraken opgebruiktermijn spuitdoppen na vervaldatum

Afspraken opgebruiktermijn spuitdoppen na vervaldatum

In de lijst met driftreducerende spuitdoppen (DRD-lijst) zijn spuitdoppen ingedeeld in driftreductie-klassen (DRD-klassen). De indeling van de spuitdop in een DRD-klasse heeft een geldigheids-termijn van 5 jaar. In de DRD-lijst is daarom voor iedere spuitdop een vervaldatum opgenomen.

Spuitdoppen worden door ondernemers niet jaarlijks vervangen. LTO Nederland en andere partijen uit het agrarisch bedrijfsleven hebben daarom gevraagd om een opgebruiktermijn voor spuitdoppen na verlopen van de vervaldatum. In het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT-overleg) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het hanteren van een opgebruiktermijn.

Na het verlopen van de vervaldatum voor de DRD-indeling van een spuitdop is de opgebruiktermijn:

  • 2 jaar: indien uit onderzoek blijkt dat de spuitdop niet meer voldoet, dan krijgt de spuitdop een opgebruiktermijn van 2 jaar na de vervaldatum waarin een agrarische ondernemer de spuitdop nog mag gebruiken.
  • 5 jaar: indien geen volledig onderzoek of geen aanvraag voor verlenging van de indeling in DRD-klassen van de spuitdop wordt ingediend, dan krijgt de spuitdop een opgebruiktermijn van 5 jaar na de vervaldatum waarin een agrarische ondernemer de spuitdop nog mag gebruiken.

Voorwaarde voor de opgebruiktermijn van 2 en 5 jaar is dat de spuitdoppen zijn aangeschaft vóór de vervaldatum én de ondernemer dit kan aantonen. De opgebruiktermijn wordt opgenomen in de tabellen met spuitdoppen in de DRD-lijst.

Bron: lto.nl/opgebruiktermijn-spuitdoppen-en-betekenis-voor-agrarische-ondernemer