Onbedoelde verspreiding van omstreden bestrijdingsmiddelen via honden en katten

Onbedoelde verspreiding van omstreden bestrijdingsmiddelen via honden en katten

Nieuw seizoen van podcast ‘Red de Lente’ opent met schadelijke middelen in onze keukenkastjes.

Antivlooienmiddelen voor de hond en kat kunnen een risico vormen voor het milieu. De middelen bevatten controversiële bestrijdingsmiddelen zoals imidacloprid en fipronil, die in de landbouw inmiddels verboden zijn. De stoffen worden in verband gebracht met bijensterfte en watervervuiling. In het nieuwe seizoen van de podcast Red de Lente wordt duidelijk dat huisdieren een onopgemerkte achterdeur zijn waardoorheen deze stoffen nog steeds in het milieu terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld via de haren van de dieren, of wanneer de dieren in aanraking komen met water. Huisdierbezitters zijn zelden op de hoogte van het feit dat zij deze controversiële middelen op hun dieren toepassen en nemen daardoor weinig voorzorgsmaatregelen ter bescherming van zichzelf en het milieu.

Imidacloprid, fipronil en meer
Het bestrijdingsmiddel imidacloprid wordt regelmatig boven de waterkwaliteitsnorm aangetroffen in ons oppervlaktewater. Vanwege het effect op bijen heeft toelatingsinstantie Ctgb dit controversiële middel sinds 2018 verboden voor gebruik in de landbouw. Echter, via een ander loket, het Bureau Diergeneesmiddelen, is deze giftige stof nog wel toegelaten als ‘diergeneesmiddel’ in antivlooienbanden- en druppels. Als een hond, na toediening van zo’n middel, wordt gewassen of gaat zwemmen, is er een risico dat dit middel in het milieu terecht komt. En ook andere stoffen die al lange tijd in de landbouw zijn verboden, zijn nog steeds beschikbaar voor de burger. Zo ook fipronil, omstreden vanwege risico voor de gezondheid en bekend vanwege het eierschandaal. Peter Leendertse, ecotoxicoloog bij CLM, noemt de werkelijkheid waarin middelen voor de landbouw verboden zijn en toch nog gemakkelijk door de consument kunnen worden gebruikt ‘meten met twee maten’.

Er zijn vaak alternatieve methoden en de ongebruikte middelen zijn eenvoudig af te voeren via het Klein Chemisch Afval van de milieustraat.
Margot Veenenbos (CLM-adviseur)

Alternatieven
Menig huishouden heeft verschillende bestrijdingsmiddelen op voorraad, zonder daar zelf bij stil te staan. Naast huisdiermiddelen gaat dat bijvoorbeeld om onkruidsprays, mierenlokdozen, luizenmiddelen en tegelreinigers.
Consumentengebruik van deze middelen staat centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ‘Red de Lente’. In deze aflevering spreekt wetenschapsjournalist Dirk de Bekker met experts, doorzoekt keukenkastjes en winkelmandjes en gaat in gesprek met de burger. Met CLM-onderzoeker Margot Veenenbos speurt hij naar alternatieven.
Soms zijn die zo simpel als het gebruik van heet water en een schoffel, soms zijn er biologische middelen voorhanden.

Red de lente
De podcast Red de Lente onderzoekt de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu, 60 jaar na de verschijning van het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ van Rachel Carson. Zestig jaar geleden beschreef zij voor het eerst hoe de inzet van bestrijdingsmiddelen een desastreuze impact kunnen hebben. Waar staan we nu, 60 jaar later? In het eerste seizoen sprak De Bekker onder andere met boeren, industrie, toelatingshouders en natuurorganisaties. In het tweede seizoen gaat hij het gesprek aan met de burger, keten en politiek.

Organisatie
De podcastserie ‘Red de Lente’ is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met Handstand Media. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren: Addenda, de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Triodos Foundation, Natuurmonumenten, provincie Drenthe en provincie Overijssel. 

Meer info

Banner samenwerkingspartners podcast Red de lente