Extra aandacht voor wasplaatsen bij controles

Extra aandacht voor wasplaatsen bij controles

Een goed ingerichte wasplaats en zorgvuldig werken kan afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen, stelt Waterschap de Dommel. Tijdens bedrijfscontroles zullen inspecteurs dan ook extra aandacht hebben voor wasplaatsen.

Brabantse akkerbouwers uit het werkgebied van Waterschap de Dommel moeten dit jaar rekenen op extra bezoeken van handhavers op hun bedrijf. Tijdens deze bedrijfscontroles letten de inspecteurs van het waterschap met name op hoe en waar de machines worden schoongemaakt, waar het afvalwater blijft en waar de machines worden gestald als ze niet worden gebruikt. Ook nemen de handhavers monsters uit de hemelwaterafvoer.

Bij het schoonspoelen van veldspuiten en andere machines, bestaat een risico op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het riool of in de sloot. Dit is niet de bedoeling. Een goed ingerichte wasplaats en zorgvuldig werken kan deze afspoeling voorkomen, stelt Waterschap de Dommel.

spuitmachine onderdeel schoonmaken op een overdekte wasplaats

Dalende concentratie gewasbeschermingsmiddelen

Het waterschap zegt de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het water continu te monitoren. Dit zowel in het kader van landelijk onderzoek in beken, maar ook als basis voor beleid. In 2019 bleek uit deze monitoring dat de concentratie gewasbeschermingsmiddelen lager was dan in voorgaande jaren. Het waterschap betitelt dit als een goed teken. Mogelijk kan dit wijzen op een zorgvuldiger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook de droogte kan (deels) een rol hebben gespeeld. Toen spoelde er immers minder regenwater af. Het waterschap wijst erop dat ze, ondanks de voorgenoemde daling, in verschillende sloten toch nog altijd een te hoge concentratie van bepaalde stoffen aantreft. Daarbij gaat het vooral om de middelen MCPA, thiacloprid, metazachloor, thiamethoxam en methoxyfenozide.

Minder terugvinden

Via de inspecties wil het waterschap (ook) deze stoffen de komende jaren steeds minder terugvinden in het water. Komende twee jaar besteden de handhavers van het waterschap daarom extra aandacht aan emissies van gewasbeschermingsmiddelen. In 2021 gaat het daarbij vooral om het in kaart brengen van de situatie met bedrijfscontroles, en het adviseren van ondernemers. Tijdens de bedrijfscontroles wordt met name gelet op hoe en waar de machines worden schoongemaakt, waar het afvalwater blijft en waar de machines worden gestald als ze niet worden gebruikt. Ook zullen de handhavers monsters nemen uit de hemelwaterafvoer. Analyse van deze monsters maakt duidelijk of en hoeveel middelen in de sloot afkomstig zouden kunnen zijn van machines. Als de handhavers verbeterpunten opmerken dan krijgt de ondernemer een advies om deze te verbeteren. In 2022 worden de akkerbouwers opnieuw gecontroleerd of de situatie verbeterd is en de regels voor wasplaatsen worden nageleefd.

Bron: www.akkerwijzer.nl/artikel/395839-extra-aandacht-voor-wasplaatsen-bij-controles