Denk aan het goed schoonmaken van uw spuit

Denk aan het goed schoonmaken van uw spuit

Binnenkort gaat het spuitseizoen weer van start. Restanten/vervuiling van het afgelopen seizoen geven vaak de 1e verstoppingen. Door het vullen van de tank met meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, kunnen oude verontreinigingen los komen en de filters verstoppen. Een goede tankreiniging is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Reinig daarbij niet alleen de tank, maar ook de leidingen, filters en doppen. Vergeet bij het reinigen ook de binnenkant van de tank niet! Spoelen met water geeft vaak onvoldoende reiniging, gebruik daarom ook een goede tankcleaner.

Houd bij reinigen rekening met mogelijke emissies naar het oppervlaktewater.

  • Spuit onder andere de restvloeistof zoveel mogelijk over het gewas waarin de middelen zijn toegepast.
  • Voer een uitwendige reiniging zoveel mogelijk uit op het perceel zelf.
  • Reinig de machine op een wasplaats, vang het vervuilde water op en zorg dat het via de Heliosec of Remdry kan verdampen, als het door teeltrotatie lastig is om de restanten van afgelopen seizoen uit te rijden op hetzelfde gewas.

Bron: www.akkerwijzer.nl/artikel/389629-denk-aan-uw-spuit