Enthousiaste respons op coronaproof veldbijeenkomst Kollumerwaard

Enthousiaste respons op coronaproof veldbijeenkomst Kollumerwaard

Donderdag 25 juni vond de veldbijeenkomst ‘Voorkomen van emissie van erf en perceel’ plaats, op Proefboerderij Kollumerwaard. SPNA, Projecten LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies organiseerden de bijeenkomst vanuit de projecten ‘Schoon erf, schoon water’ en ‘Perceelemissie in de hand’.

Foto fietsers
Deelnemers vertrekken per fiets naar het perceel

Akkerbouwers uit Friesland en Groningen kregen in kleine groepjes een rondgang langs verschillende praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf en perceel tegen te gaan. Ze verplaatsten zich -coronaproof- per fiets. De deelnemende akkerbouwers reageerden enthousiast. “Mensen die hier vandaag niet bij waren, hebben echt iets gemist” aldus één van de deelnemende akkerbouwers. Geïnteresseerde akkerbouwers kunnen zich nog aanmelden voor één of beide projecten:www.schoonerfschoonwater.nl of door zich te melden bij Projecten LTO Noord.

Gevarieerd programma
De bijeenkomst had een gevarieerd programma waarbij het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf erf en perceel centraal stond. Zo ging Yvonne Gooijer van CLM Onderzoek en Advies tijdens het onderdeel erf in op de regelgeving rondom erfemissie, en benoemde maatregelen die ondernemers kunnen nemen. Vanuit Nefyto werden verschillende gesloten vulsystemen gedemonstreerd en Henk Petter van Mechatec lichtte gesloten kistenwassers toe. Op het onderdeel perceel gingen Harm Brinks en Niek Vedelaar van Delphy met de deelnemers in gesprek over concrete maatregelen om perceelemissie te voorkomen.

Deelnemers in het veld
Deelnemers bespreken perceelemissie in het veld

Kleinschaligheid en praktijkgerichtheid gewaardeerd
De afwisseling werd gewaardeerd door de aanwezigen, net als de praktijkgerichtheid van de presentaties, demonstraties en discussies. “Dit blijft echt hangen”, zei één van de deelnemende akkerbouwers. Ook over de kleinschaligheid, die veel gelegenheid bood voor interactie, waren de ondernemers te spreken. Die kleinschaligheid kwam mede voort uit de coronamaatregelen: daardoor had de bijeenkomst een aangepaste vorm.  Zo fietsten de deelnemers vanaf het erf naar de onderdelen op het perceel, en verplaatsen zich niet zoals anders op een kar. De verschillende onderdelen van de bijeenkomst bezochten ze in een klein groepje.

De dag werd in een samenwerking van CLM, SPNA en Projecten LTO Noord georganiseerd vanuit de projecten:

  • Schoon Erf, Schoon Water, gericht op het voorkomen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen.
    Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers, aanmelden: www.schoonerfschoonwater.nl
  • Perceelemissie in de hand, gericht op het voorkomen van perceelemissie. 
    Aanmelding nieuwe deelnemers: info@projectenltonoord.nl / 088 – 888 66 77