Toolboxkaart perceelsemissiereductie geheel vernieuwd

Toolboxkaart perceelsemissiereductie geheel vernieuwd

Goede bodemkwaliteit is basis
Bodems met een slechte structuur kunnen minder water bufferen, water infiltreert niet goed in de bodem. Het risico op afspoeling van nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is veel groter op deze percelen. Verbetering van de bodemkwaliteit is het belangrijkste middel om perceelemissie te verminderen. Bovendien profiteren gewassen mee als de bodemkwaliteit wordt verhoogd. Het verbeteren van de bodemkwaliteit is een kwestie van een lange adem en vaak zijn aanvullende maatregelen nodig om perceelemissie te voorkomen.

Het bufferend vermogen van de bodem wordt steeds belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien kan de bodem meer water opnemen. Dat voorkomt afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriƫnten naar de sloot. Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op een geheel vernieuwde informatiekaart.

Let op: inmiddels hebben de kaarten een nieuwe layout, maar de inhoud is hetzelfde.
Door vernieuwing van de website zullen ook niet alle links in het persbericht meer werken.

2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting
2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting