Soepel doseren zonder morsen

Soepel doseren zonder morsen

Vijf leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen komen vanaf 2022 met verpakkingen die passen op de BASF easyconnect adapter voor vloeibare middelen. De easyconnect maakt het mogelijk om morsvrij en nauwkeurig te doseren. De gebruiker profiteert van gemak en betere bescherming; het milieu van minder emissie.

De easyconnect is een zogenoemd Closed Transfer Systeem (CTS) dat bestaat uit twee onderdelen. Flessen en jerrycans krijgen een nieuwe universele dop met ingebouwd ventiel. Op de veldspuit komt een koppelstuk waar de fles of jerrycan op z’n kop bovenop wordt gezet. De dop wordt gefixeerd waarna met een hendel het ventiel wordt geopend. De vloeistof stroomt in een mengkamer en wordt weggespoeld met water. Op de verpakking komt een omgekeerde en doorzichtige maatverdeling. Wanneer een verpakking niet leeg raakt, wordt alleen de buitenkant van de dop gereinigd. Is de verpakking leeg, dan worden zowel de dop als het inwendige van de verpakking gespoeld. De bestaande doseer- en spoelinrichting blijft in gebruik voor poeders en granulaten.

Brede introductie
De easyconnect zal worden geïntroduceerd in Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland en Frankrijk en worden toegepast door BASF, Adama, Nufarm, Corteva en Syngenta.

“Ik verwacht dat er nog wel meer firma’s aanhaken.”

KLaas jilderda

Klaas Jilderda begeleidt bij BASF de introductie van de easyconnect. Bayer heeft een eigen Closed Transfer Systeem ontwikkeld maar dat zal de introductie van easyconnect niet hinderen volgens Jilderda. 

“Er zijn adapterdoppen beschikbaar voor wie met het Bayer systeem wil werken. En de nieuwe dop past ook op oude verpakkingen.”

De easyconnect is primair ontwikkeld voor betere persoonlijke bescherming.

Je komt niet meer in aanraking met het middel”, legt Jilderda uit. “Dat is veiliger voor de gebruiker. Maar ook het milieu profiteert omdat er geen gewasbeschermingsmiddel onbedoeld in het milieu kan komen.”

De introductie van de easyconnect verloopt in fasen. In 2020 zal de easyconnect worden getoond op open dagen, beurzen en lezingen. Daarna volgt in 2021 een pilotproef waarin gebruikers uit verschillende sectoren de easyconnect mogen uitproberen. Hun praktijkervaringen leiden wellicht nog tot aanpassing van het ontwerp. Vanaf 2022 is de easyconnect te koop. De periode tot de brede introductie is ook nodig voor de productie van de nieuwe verpakkingen met aangepaste doppen.

Emissies dalen
In tegenstelling tot wat wel in de pers is gemeld, ligt de sector goed op schema met het beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. 

“De 50% reductie van overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen is gehaald”, zegt Klaas Jilderda. 

“Alleen voor chronische toxiciteit werd dit doel gemiddeld over de laatste drie jaren nog niet bereikt, over de laatste twee jaren echter wel. De 90% reductie voor 2023 wordt nog een hele uitdaging maar we zijn op de goede weg. En de effecten van de verplichte 75% driftreductie zitten nog niet in de cijfers. De komende jaren ligt de focus op het verminderen van afspoeling vanaf de percelen.”

Bron: www.akkerwijzer.nl