Bloembollentelers in Drenthe en Overijssel pakken erfemissie aan

Bloembollentelers in Drenthe en Overijssel pakken erfemissie aan

Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie van gewasbeschermings-middelen vanaf het erf structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project samen met de provincie Drenthe en de KAVB opgezet.

Deelnemer Sjaak Huetink: 
“ Het zou goed zijn voor de sector als andere telers ook maatregelen nemen om erfemissie tegen te gaan. Zo komen er minder toelatingen van middelen in de gevarenzone.”

Meeste telers werken al aan verminderen emissie
Een groot aantal van de deelnemende bedrijven is al een heel eind op de goede weg. Zij hebben hun erf al zo ingericht dat afstromend regenwater opgevangen wordt op het eigen bedrijf. Omdat veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf plaats vinden, kan dit regenwater gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Door regenwater van het erf op te vangen in het spoelbassin, komt het niet in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor wordt emissie voorkomen. Andere maatregelen die telers nemen zijn bijvoorbeeld het overdekt stallen van alle kisten en de aanleg van een wasplaats waarbij waswater van bijvoorbeeld spuitmachines opgevangen wordt.

Deelnemer Martin Hilberts:
“We hebben een gedeelte van het erf opnieuw aangelegd waarbij we regenwater centraal verzamelen en opvangen in het spoelbassin. Zo is er geen emissie meer naar de sloot.”

De eerste stap: bewustwording door metingen
Binnen dit project wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel gewasbeschermingsmiddelen van het erf af kunnen stromen. Dit wordt gedaan door op het erf een monster uit de straatkolk te nemen. De in de monsters aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden vergeleken met de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. Zo wordt de mate van een eventuele overschrijding bekend.

Individueel advies
Op dit moment bezoeken adviseurs van CLM, een onafhakelijk kennis- en adviesbureau, alle deelnemers. Zij bespreken de monsterresultaten met de bollentelers en bekijken samen of er nog emissieroutes zijn waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. De deelnemers ontvangen na dit bezoek advies toegespitst op hun erf en bedrijfsvoering. Zo is snel helder waar nog knelpunten liggen en aan welke (toekomstige) wet- en regelgeving oplossingen moeten voldoen.

Deelnemer Sjaak Huetink:
“De manier van werken met het CLM ervaar ik als goed, kundig en snel. Op deze manier kost het ons ondernemers weinig tijd en behalen we resultaten.”

Erfemissiescan en Loket Erfemissie Gewasbescherming
Telers die willen weten of er op hun eigen erf risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen gratis de Erfemissiescan Gewasbescherming invullen op www.erfemissiescan.nl. Daarnaast kunnen telers en adviseurs met vragen over wetgeving of maatregelen over  erfemissie kosteloos bellen of mailen met het Loket Erfemissie Gewasbescherming: www.toolboxwater.nl/erfemissie