Bijeenkomst over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Bijeenkomst over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Op de ForwardFarm (in Abbenes) organiseert Bayer CropScience regelmatig interessante insights evenementen. Op 23 maart is het onderwerp “Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen”. De bijeenkomst is met name interessant voor mensen die geen spuitlicentie hebben.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn veilig voor mens, dier en milieu mits gebruikt comform voorschrift, maar hoe zien die voorschriften er uit?
Wat staat er op het etiket en hoe moet je dat interpreteren? Hoe gevaarlijk zijn de stoffen als er toch blootstelling is?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de Insights sessie op 23 maart. Ook gaan we kijken naar methoden om blootstelling te voorkomen en gaan we hiermee aan de slag, met behulp van een lichtgevoelige stof.

13.30 inloop met koffie en koek

14.00 inleiding door duurzaamheidsmanager Christy van Beek

14.30 veilig werken in de praktijk door gewasspecialist Jan Hulst

15.00 aan de slag met veilig werken; praktijkoefening

16.00 discussie over risico, gevaar en blootstelling

17.00 afsluiting

Boeren en loonwerkers die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken hebben hiervoor een licentie en volgen regelmatig bijscholingscursussen. Deze Insights sessie richt zich op mensen die (nog) geen licentie hebben, maar wel willen weten hoe dit in de prakijk gebeurt en welke opties er zijn om blootstelling te voorkomen.

Veilig werken is en blijft belangrijk, weet hoe het werkt en geef u op voor 10 maart via deze link, of via de QR code (in de uitnodiging hieronder).

ForwardFarming Insights zijn evenementen op de ForwardFarm “Het Groene Hart” in Abbenes rondom een bepaald thema. De evenementen duren doorgaans een dagdeel en zijn voor circa 20 personen.

ForwardFarm Het Groene Hart, Kaagweg 50, Abbenes. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Christy van Beek: christy.vanbeek@bayer.com

Insights event GWB