Keuzestress Kennisdag Bodem en Water

Keuzestress Kennisdag Bodem en Water

Wat doe je als er bij een bijeenkomst drie workshoprondes zijn en er per ronde keuze is uit vier of vijf inhoudelijk allemaal even interessante workshops? Dat levert keuzestress op.

Dat was voor menig van de ruim tweehonderd bezoekers het geval tijdens de vijfde Bodem- en Waterkennisdag in Flevoland die onlangs werd gehouden in De Meerpaal in Dronten.

Jacques van Outrve: dilemma’s en uitdagingen landbouw en GLB
Als eerste kreeg Jacques van Outryve het woord. Deze Belgische landbouwjournalist is goed ingevoerd in de Europese landbouwpolitiek in het algemeen en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in het bijzonder. Hij nam het publiek mee in de dilemma’s en uitdagingen waar de landbouw anno 2023 voor staat.

Voedselzekerheid is onder andere door de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde gevolgen hiervan niet langer vanzelfsprekend. Daarom is kennis om die uitdagingen het hoofd te bieden volgens Van Outryve zeer welkom.

Actieplan Bodem & Water succesformule in Flevoland
Voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland reageerde op het betoog van Outryve met de opmerking dat de samenwerking tussen de verschillende partijen in het Actieplan Bodem & Water de succesformule is voor de aanpak in Flevoland. Zijn organisatie nam in 2013 het initiatief voor het Actieplan Bodem & Water.

Samenwerking voor bodem en water van levensbelang
‘De samenwerking tussen bestuurders, maar ook tussen ambtenaren en beleidsmakers van de provincie en het waterschap en de boeren in Flevoland levert in de praktijk veel op’, zei Michielsen. ‘Bodem en water zijn voor ons als boeren van levensbelang. Samenwerking op deze onderwerpen en initiatief van onderop blijken succesvol.’

Overweldigend aanbod aan workshops
Na het plenaire deel sloeg bij veel aanwezigen de keuzestress toe. Het aanbod van workshops in drie verschillende rondes was overweldigend en varieerde van het grondwatermeetnet tot verzilting, van perceelemissie tot sturen op stikstof en van druppelirrigatie tot bodemverdichting en kuilvoeropslag in relatie tot een schone sloot. Kortom; te veel om te volgen. Voor degenen die er niet bij konden zijn, zijn de meeste workshops en presentaties beschikbaar op bodemenwaterflevoland.nl/kennisdag/workshops-kennisdag-2023

Grootschalig en fysiek

Michielsen is ook blij dat na een paar jaar van coronamaatregelen de Bodem- en Waterkennisdag weer grootschalig en fysiek kon worden gehouden. ‘Dit voorziet duidelijk in een behoefte.’ Hij herkent de keuzestress en is daarom blij dat de workshops zijn vastgelegd.

‘De vorm van de workshops waarbij deskundigen samen met boeren en tuinders een workshop of presentatie gaven, werkte goed. Dat krijg ik ook terug in de reacties. Allemaal kennisonderwerpen op het gebied van bodem en water van onderzoekers, adviseurs en andere deskundigen aangevuld met ervaringen uit de boerenpraktijk. Dit zorgt voor een praktische inslag en levert op die manier iets op waar je als boer in de praktijk iets mee kunt. Keuzestress was dus niet nodig’, besluit hij.

Kijk voor meer informatie op bodemwaterflevoland.nl.

Bron: https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/deltaplan-agrarisch-waterbeheer/actueel/keuzestress-op-bodem-en-waterkennisdag