Benut de diversiteit aan alternatieven voor herbiciden

Benut de diversiteit aan alternatieven voor herbiciden

Om het gebruik van herbiciden te verminderen is het belangrijk om zoveel mogelijk maatregelen te combineren. In het recent op Crkls gepubliceerde onderzoek ‘Onkruidbeheersing: van één grote klap naar meerdere kleine tikjes’ staat praktische informatie hoe je dit kunt doen.

 • Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research
 • Opdrachtgever: Ministerie van LNV, Actieplan Plantgezondheid
 • Betrouwbaarheidsscore: Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/factsheet.

Samenvatting onderzoek naar alternatieven herbicden

Europese en Nederlandse wetgeving zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van herbiciden de komende jaren zal afnemen. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar alternatieven en ondersteunende maatregelen. Als we herbiciden zien als één grote klap met de hamer, dan moeten we toe naar meerdere kleine tikjes. Dit betekent verschillende technieken inzetten om op verschillende momenten in de levenscyclus van het onkruid in te grijpen.

Stappenplan

Hiervoor zijn drie stappen van belang:

 1. Voorkomen dat zaden kunnen kiemen en vestigen.
 2. Beperken van het effect van volwassen onkruiden op het gewas.
 3. Voorkomen dat de zaadbank aangevuld wordt.

Bouwplan en rotatie

Een gevarieerd bouwplan voorkomt dat bepaalde onkruidsoorten de overhand krijgen. Hierbij is het belangrijk te variëren in maai- en rooigewassen, maar ook in voor- en najaarsgezaaide gewassen.

Raskeuze en zaaiverband

Een ras dat snel opkomt en sluit, is een sterkere concurrent voor onkruiden. Dit kan ook worden bereikt met een kleinere rijafstand. Een grotere rijafstand staat juist weer mechanische onkruidbestrijding toe.

Bodembeheer

Onkruidzaden in de bovenste 10 cm van de bodem kunnen kiemen en uitgroeien tot zaailingen. Dieper gelegen zaden sterven jaarlijks grotendeels af. Door het toepassen van een vals zaaibed worden ook de ondieper gelegen zaden onschadelijk gemaakt.

Directe bestrijding

Ook bij de bestrijding is het beter om af te wisselen. Net als bij de gewasrotatie voorkomt dit dat bepaalde soorten de overhand krijgen. Dit werkt net als met resistenties: de soorten die bij een bepaalde aanpak niet volledig onderdrukt worden hebben een concurrentievoordeel.

Conclusie bij alternatieven voor herbiciden

 • Voorkom de vestiging van zaailingen.
 • Reduceer de invloed van onkruiden op het gewas.
 • Beperk de toename van de zaadbank.
 • Gebruik een vals zaaibed, begraaf zaden en zorg voor een concurrerend en variërend gewas.
 • Speel met de rijafstand om mechanische onkruidbestrijding of juist een snellere bedekking mogelijk te maken.
 • Wissel bestrijdingsmethoden en -momenten zoveel mogelijk af om te voorkomen dat de onkruidpopulatie zich aanpast.

Het rapport is te lezen, downloaden en printen op crkls.nl/onderzoeken/benut-de-diversiteit-aan-alternatieven-voor-herbiciden

Bron: Groen Kennisnet