8 innovaties op “Weg onkruid!” demonstratiedag

8 innovaties op “Weg onkruid!” demonstratiedag

Op de ‘Weg onkruid!’ demonstratiedag, stonden kansen voor machines en robotica in de onkruidbestrijding centraal. Maar liefst acht verschillende innovaties werden gedemonstreerd in een veldbonen perceel.

Als vervolg op de robotiseringsdagen van afgelopen jaren, organiseerde Delphy – in samenwerking met Schoon water voor Brabant – een velddemonstratiedag op AgroProeftuin de Peel, woensdag 6 september 2023.

Mechanische onkruidbestrijding

Een wiedeg is goed toepasbaar om aan het begin van de teelt en na opkomst onkruid te verwijderen. Het voordeel van een wiedeg is dat deze tussen een volvelds gezaaid gewas heen kan gaan. Tijdens deze dag werd de Treffler TS300 wiedeg gedemonstreerd.

Deze eg wordt gekenmerkt door een dubbele veer. Door de dubbele veer is de spanning die op de tanden wordt uitgeoefend te variëren en daarmee ook de tanddruk op de grond. De tanddruk is handmatig in te stellen van 100 gram tot 3 kilo, waardoor een teler zelf de druk kan aanpassen voor een zachtere of juist agressievere werking. Hierdoor kan de eg gebruikt worden op verschillende grondsoorten en in verschillende (stadia van) gewassen en onkruiden. Hard rijden met een wiedeg gaat niet, dus de breedte van de machine bepaald de efficiëntie. Deze machine is vooral goed te gebruiken tegen zaadonkruiden.

Gerard Kouwenberg, teler van onder andere lente-ui, andijvie en bleekselderij: ‘We gebruiken deze wiedeg sinds dit jaar naast het schoffelen wat we al een paar jaar doen. Het is een mooie aanvulling door de net weer andere werking. We hadden nauwelijks schade, zelfs in een gevoelig gewas als lente-ui. Daar hebben we in kram- en vlagstadium gereden met een lage tanddruk en snelheid van 1-2 km/uur. In een bonengewas dat je zaait op 3-4 cm kan je wel wat agressiever te werk.’

Aanvulling op schoffelen

Eggen wordt meestal gezien als een aanvulling op schoffelen. Bij schoffelen worden de wortels van onkruiden doorgesneden. Tijdens de demonstratiedag waren schoffel-systemen in combinatie met een cultivator te bewonderen. Agri Bio Solutions had de Kvick-Finn meegenomen. Met de schoffelcultivator wordt de bodem zeer ondiep losgehaald.

Het bodemleven wordt zo min mogelijk verstoord. Hierna volgt een rotor die de planten door de lucht gooit, daardoor wordt de grond van de wortel van het onkruid geschud, en verdort het wortelonkruid. Essentieel voor een goede werking is een aantal droge en zonnige dagen op komst.

Breed inzetbaar

Daarnaast had Agri Bio Solutions de CMN Star Cleaner meegenomen. Deze machine is breed inzetbaar, namelijk om onkruid te wieden, de bodem te beluchten, korsten te breken of door te zaaien. Wanneer op lagere snelheid wordt gereden heeft de machine een diepe werking, maar zodra harder wordt gereden zal de bewerking agressiever worden. Hier kan mee gespeeld worden om te kijken wat past bij jouw perceel, voor dat moment van bewerking.

Je hebt wel een dag mooi weer nodig om met de machine te kunnen rijden. Het voordeel van de slepende eg is dat de bodem zijn structuur behoudt. De eg is maximaal 3 cm en gaat daarmee dieper dan een gewone eg. Loonwerkersbedrijf van der Ven uit het dorp Zeeland rijdt al enige tijd met de CMN Star Cleaner: ‘We gebruiken hem nu bij onkruidbestrijding in de mais.’

Meer cultivators

Tijdens de demonstratiedag waren nog meer cultivators te zien. Wim Vogels, eigenaar van Vomumatra, vertelde over de Herbimec bio/eco culti die hij had meegenomen. Deze machine heeft hij in samenwerking met Advance Tech ontwikkeld. De Herbimec maakt onkruiden klein door de loopwielen die de vegetatie ondiep insnijden. Deze techniek wordt vooral gebruik bij het verwijderen van bladrammenas in de bioteelt. Ook is de machine geschikt om wortel-onkruiden in de stoppels te verwijderen.

Onkruiden los trekken

Agriwerk had ook een andere cultivator meegenomen, namelijk de Güttler Super Maxx. De veertanden van deze machine trekken onkruiden los uit de bodem, waarna de na-eg ervoor zorgt dat de onkruiden aan het oppervlak komen, zodat deze kunnen verdrogen en afsterven. De Güttler Super Maxx kan ook uitgerust worden met ganzenvoetbeitels. Het grote verschil tussen deze twee cultivatoren is dat de Herbimec bio/eco culti ganzevoetbeitels heeft van 20 cm, die onderling overlappen.

De Güttler Super Maxx heeft veertanden die het onkruid uit de bodem lostrekken. Volgens Güttler kan de Super Maxx goed gebruikt worden om wortelonkruiden in de stoppels aan te pakken. Agriwerk vulde hierop aan: ‘We gebruiken ‘m nu nog niet in de stoppelbewerking, daar gebruiken we een schijveneg. Maar in het voorjaar kunnen we de machine goed gebruiken om de grond wat los te trekken zodat ie wat opdroogt.’

Schieters knevelen

De laatste mechanische onkruidbestrijdingsmachine werkt weer op een andere manier, namelijk door onkruiden die boven het gewas uitkomen (schieters), te knevelen. Hierbij gaat het om de Klünder Weed Puller, meegenomen door Van Gog. Deze machine is dus speciaal geschikt om schieters en houtige onkruiden te knevelen. Op dit moment wordt de machine vooral gebruikt in bieten, peen en cichorei.

Bij de inhuur van de Klunder Weed Puller krijgen cichoreitelers een vergoeding per hectare via Sensus. De machine is te verkrijgen met een enkele of dubbele balk, waarbij de efficiëntie van de machine toeneemt als een extra rij met banden bevestigd is. De banden zijn 50 cm, met een druk van 0,5 bar. De “vingers” tussen de banden sturen de onkruiden tussen de banden door. Wanneer deze machine is opgeklapt komt de hoogte boven de 3 meter uit, dus is het opletten bij het rijden op de weg.

Chemische onkruidbestrijding

Ook was er een machine aanwezig die gebruik maakt van chemische onkruidbestrijding, namelijk de Ecorobotix Spotsprayer. Deze plaatselijke onkruidbestrijder heeft een werkbreedte van 6 m en een bewerkingssnelheid van 7 km/uur. In het fronthef zit een tank met herbicide en schoon water. De spuitunit bevindt zich achter de trekker. Door middel van 6 camera’s, algoritmes en AI kan een gewas en onkruid worden herkend. Als de camera een onkruid detecteert, stuurt de computer één van de 156 spuitdoppen aan, zodat alleen het onkruid bespoten wordt (per dop 6×6 cm).

Momenteel zijn al goede algoritmen beschikbaar voor de specifieke bestrijding van aardappelopslag in ui, cichorei, bieten en ridderzuring in grasland. Andere mogelijkheden zijn om al het groen tussen de rijen van de gewassen weg te spuiten. Tenslotte kan de teler ervoor kiezen om insecticiden of fungiciden alleen op de rij te spuiten in deze gewassen. De leverancier claimt een middelbesparing tot 95 procent. Deze techniek klink veelbelovend, omdat het gewas zelf niet wordt bespoten en dus ook niet wordt teruggezet. De economische winst bestaat dus voor een deel uit opbrengstverhoging.

Het enthousiasme blijkt ook uit de 50 bestellingen die afgelopen jaar al zijn geplaatst. De totale investeringskosten zijn echter nog hoog, door de aanschaf (112.500 euro) en het algoritmepakket (jaarlijks 9.500 euro). Een ander nadeel is dat je met deze spuittechniek – anders dan bij investeren in mechanische onkruidbestrijding – afhankelijk blijft van middelen die hun toelating kunnen verliezen.

Robot

Met het oog op het afnemende middelenpakket voor gewasbescherming en de huidige arbeidsmarkt zijn onkruidrobots zeer interessant. Autonome machines, zoals robots, kunnen onafhankelijk en zelfstandig te werk gaan. Vorig jaar was de Naïo Dino aanwezig, deze machine heeft nu gezelschap gekregen: de Naïo Orio. Dit is een autonome elektrische werktuigtrekker, waaraan bijvoorbeeld een zaaibak of schoffelbalk kan worden bevestigd.

De Naio Orio is volledig elektrisch, camera gestuurd, met een werksnelheid van 5 km/h en rijdt op GPS. Via een telefoon kan je een A-B lijn uitzetten, zodat de robot weet waar hij moet rijden. Het nadeel op dit moment is dat vanuit de Nederlandse wetgeving de eis wordt gesteld dat altijd iemand aanwezig is wanneer de robot rijdt. De verwachting van de leverancier is wel dat de robotisering toe zal nemen in de toekomst, als deze wetgeving gewijzigd wordt. De robot kan afhankelijk van het gekozen accupakket (4, 6 of 8 accu’s) maximaal 12 uur werken zonder op te laten. Een groot voordeel is de geringe impact van de robot op de bodem: ook naar herhaalde rondgang op hetzelfde stuk perceel was geen insporing te zien.

Bron: stal-en-akker.nl/artikel/825818-acht-innovaties-op-weg-onkruid-demonstratiedag