Bayer houdt een “ForwardFarming Insights” over biodiversiteit

Bayer houdt een “ForwardFarming Insights” over biodiversiteit

Op 22 juni organiseert Bayer CropScience een ForwardFarming lnsights over biodiversiteit.

Biodiversiteit en gewasbeschermingsmiddelen klinkt wellicht niet als een logische combinatie, maar is dat ook zo? Kunnen landschapselementen helpen bij het vergroten van biodiversiteit en zo ja, kunnen we dat ook meten?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de lnsights sessie op 22 juni. We gaan kijken naar verschillende bloemenmengsel en de imker neemt ons mee naar de bijenkasten. Ook laten we zien hoe biodiversiteit gemeten kan worden.

Programma

9.30 Inloop met koffie en koek

9.45 Gewasbescherming en biodiversiteit; gaat dat samen? Christy van Beek Bayer Crop Science

10.15 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw door Adinda Lodders BO Akkerbouw

11.00 Biodiversiteit in het veld en bezoek aan bijenkast Erik Dolstra Meerbijen

11.45 Rondleiding op het bedrijf met o.a. verschillende bloemenranden, biodiversiteitsmonitoringssystemen en landschapselementen

12.15 Lunch

13.00 Afsluiting

Deze lnsights sessie richt zich op mensen die zich bezighouden met biodiversiteit en landbouw en bereid zijn buiten bepaaldehokjes te denken. Denk met ons mee en maak biodiversiteit concreet! Geef u op voor 30 mei via deze link, of via de QR code.

ForwardFarming lnsights zijn evenementen op de ForwardFarm “Het Groene Hart” in Abbenes rondom een bepaald thema. De evenementen duren doorgaans een dagdeel en zijn voor circa 20 personen.

Forward Farm Het Groene Hart, Kaagweg 50, Abbenes. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Christy van Beek: christy.vanbeek@bayer.com