App helpt akkerbouwer het gebruik van gewas-beschermingsmiddelen te verminderen

App helpt akkerbouwer het gebruik van gewas-beschermingsmiddelen te verminderen

Door de app IPM Toolbox op de telefoon te installeren kan een akkerbouwer in het veld bepalen of de schadedrempel overschreden is. Zo weet de akkerbouwer of er genoeg natuurlijke plaagbestrijders in het gewas aanwezig zijn om de plaaginsecten onder controle te houden. Daarnaast biedt de app veel informatie over natuurlijke plaagbestrijders en hoe je ze naar het gewas kan lokken. Door de boer in het veld te ondersteunen bij waarnemingen en het maken van keuzes, biedt de app handvatten voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw.

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

De IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM), in de praktijk te brengen. IPM wordt in het Nederlands ‘geïntegreerde gewasbescherming’ genoemd en heeft als doel om gewassen te telen met zo min mogelijk emissies naar het milieu. Eigenlijk moet iedere gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen volgens deze principes werken. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als laatste redmiddel.

“In de praktijk merken we dat het niet altijd zo gaat”, aldus Marjon Schultinga, projectleider van ANOG. “De kennis en de tijd ontbreekt om goed te monitoren. De IPM Toolbox maakt deze kennis beter beschikbaar. In eerste instantie is de applicatie alleen toepasbaar voor granen, dat al zo’n 30% van het akkerbouwareaal uitmaakt. We hopen in de toekomst ook de teelt van andere gewassen toe te voegen aan de IPM Toolbox.”

Preventie, monitoring, interventie

Binnen IPM worden er drie stappen onderscheiden: preventie, monitoring en interventie. De IPM Toolbox helpt telers op weg om graangewassen te monitoren en de plaagdruk te bepalen. Tevens bevat deze app informatie over preventie- en interventiemaatregelen.

Want hoe maak je nu de juiste afwegingen in de geïntegreerde gewasbescherming? Wanneer doet de natuur het werk, en wanneer mag je chemisch ingrijpen? En welke duurzame alternatieven zijn er? Met de IPM Toolbox willen wij extra handvatten aanreiken, en de plaagbeheersing verder verduurzamen.

De app is te vinden via https://ipm-toolbox.nl en is te installeren op een smartphone. De IPM Toolbox is een initiatief van ANOG in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies, Aequator Groen en Ruimte, de Ontwikkelfabriek en Agrarische Natuur Drenthe. Het is een resultaat van het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ in Oost-Groningen en Drenthe, onder vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).