Schoner water op boerenerf door wasplaatsen

Schoner water op boerenerf door wasplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat circa veertig procent van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afkomstig is van het erf. Met de aanleg en het gebruik van wasplaatsen voor landbouwmachines zetten steeds meer Flevolandse agrariërs een grote stap in de vermindering van erfemissies. Nico en Matthijs Gebbink, vader en zoon met een akkerbouwbedrijf in Espel, hebben onlangs twee overdekte wasplaatsen op hun erf aangelegd. Op donderdag 20 mei 2021 namen zij het eerste erfbord voor wasplaatsen met zuivering in ontvangst. Ze kregen het bord ‘corona proof’ uit handen van bestuurders van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW).

Lees verder: bodemenwaterflevoland.nl/nieuws/schoner-water-op-boerenerf-door-aanleg-wasplaatsen/#.YK9GhpjnOQ0.twitter

Uitreiking eerste erfbord voor wasplaatsen met zuivering