Akkerbouwers meer bezig met erfemissiescan

Akkerbouwers meer bezig met erfemissiescan

Foto: John Oud

Van de telers die afgelopen maand de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw van CZAV bijwoonden, heeft al 40 procent de erfemissiescan ingevuld. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 30 procent de scan had gedaan.

Deze conclusie kan CZAV trekken naar aanleiding van de vragenlijst die telers kregen om de bijeenkomst voor licentieverlenging te laten meetellen. Ook andere bevindingen omtrent erfemissie zijn interessant te noemen.

Zo gaven telers aan dat het erf ongemerkt een emissieroute kan zijn naar het oppervlaktewater. Het overdekt stallen van machines en vergroten van bewustwording rondom gewasbeschermingsmiddelen werden als aandachtspunten voor komend jaar genoemd.

Daarnaast stellen afnemers meer eisen aan de productie. Telers benoemden hier om met zo min mogelijk chemische middelen een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen als belangrijk punt. Ook voedselveiligheid en certificering worden genoemd als afnemerseisen.

Geïntegreerde aanpak
Tijdens de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw stond de geïntegreerde teeltaanpak centraal. Extra verdieping was er over de ontwikkeling van phytophthorastammen en hoe deze te beheersen.

Ook was er aandacht voor de levenscyclus en ontwikkeling van trips. Hoe is er een natuurlijk evenwicht te creëren die de trips beheersbaar houdt? Deze kennis gebruiken telers om samen met hun CZAV-adviseur het teeltplan voor komend seizoen te optimaliseren.

Bron: nieuweoogst.nu/nieuws/2018/01/31/akkerbouwers-meer-bezig-met-erfemissiescan
Foto: Nieuwe Oogst