Webinar uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies

Webinar uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies

Voor de akkerbouwsector is de waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming een actueel thema. We willen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en daar zijn verschillende methoden voor. LTO Nederland, DAW en BO Akkerbouw hebben de handen ineengeslagen om goede praktijkvoorbeelden te verspreiden om zo van elkaar te leren.  Het webinar, op 17 augustus 19:30 uur, draagt hieraan bij.

Luuk Lageschaar van CLM gaat ons meenemen in de protocollen van een nagenoeg gesloten erf en een nagenoeg open erf. We gaan met Dirk Jan Beuling, lid van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten en Joris Roskam van Agrifirm in gesprek over het gebruik van deze protocollen in de praktijk, maar we kijken ook verder.

Het gaat bij emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen om curatieve maatregelen, maar ook preventief benaderen: minder/anders spuiten, spuiten op basis van beslissingsondersteunende systemen, het gebruik van middelen met een lagere milieubelasting, het gebruik van groene middelen en van biostimulanten. Wat kunnen ondernemers nu al doen en wat gebeurt er op dit vlak?

Het webinar is een initiatief vanuit de emissiereductiesprint. Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW.

Graag aanmelden: nieuwe-oogst/uitdagingen-in-de-akkerbouw-aan-de-slag-met-emissies