Spuitboominnovaties

Spuitboominnovaties

Rijspecifieke positionering van spuitdoppen

De eerste innovatie die we in het zonnetje willen zetten is de rijspecifieke positionering van spuitdoppen, ontwikkeld door Damman.

Met behulp van een flexibele spuitboom en sensoren bewegen de spuitdoppen boven de rij.

De technologie is vooral toepasbaar bij het spuiten van gewasrijen. Het verplaatsen van de spuitdoplijn gebeurt zo min mogelijk, aldus Damman. Volgens de fabrikant beperkt de nieuwe innovatie voor spuitmachines het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum.

Bij rij-specifieke spuitdoppositionering wordt de spuitdop door actieve sturing, met behulp van een camera, precies over de rij geleid. Bestrijdingsmiddelen worden alleen op een specifiek deel van het gebied toegepast. De hoeveelheid drift vermindert automatisch.
Zie ook onderstaande illustratie.

Geschikt voor rijgewassen
Het nieuwe systeem is geschikt voor rijgewassen, zoals groenteteelt. De eerste afstelling gebeurt handmatig. De spuitdoppen worden eenvoudig boven de rijen geplaatst. Tijdens het werk nemen een flexibele spuitboom en sensoren deze taak over. Deze zorgen voor een nauwkeurige verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. De technologie werkt met een gps-apparaat via een Isobus-bedieningsterminal en software.

Het systeem maakt gewasrijen spuiten met grote werkbreedtes mogelijk. Dit is een goede aanvulling op mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen. De fabrikant voert nu de laatste testen uit.

Aanzienlijke besparingen
De spuitdoppen worden actief boven de gewasrij aangestuurd. Sensoren en beweegbare spuitbomen zorgen voor een nauwkeurige toepassing. Een tweede lijn is niet nodig. Verschillende rijenafstanden zijn mogelijk. Tijdens het spuiten zorgt het systeem dat de spuitdoppen precies boven de rij werken via camerasturing. De camera detecteert via sensoren waar en met welke intervallen gewasbeschermingsmiddelen moeten worden toegediend.

Het rijenspecifieke positioneringssysteem maakt gebruik van speciale spuitdoppen die worden gebruikt in rijenbespuiting. Ze verschillen qua spuitkegel. In tegenstelling tot andere spuitdoppen gebruiken ze minder middel en doseren ze dit nauwkeurig. De fabrikant benadrukt dat telers hierdoor milieuvriendelijker en met minder verlies aan gewasbeschermingsmiddelen werken.

De nieuwe technologie is te gebruiken op conventionele spuitsystemen. Het is ook de bedoeling om deze achteraf op andere veldspuiten aan te brengen. Dammann verwacht dat er een aanzienlijk besparingspotentieel is. De proefbespuitingen moeten nog uitwijzen hoe groot de besparing zal zijn.

Bron: trekkeronline.nl/2022/07/spuitenfabrikant-dammann-ontwikkelt-rij-specifieke-positionering-spuitdoppen

Nieuwe module voor sectieschakeling en dosering op Hardi-veldspuiten

Is ook een recente driftverminderende innovatie, die breed toepasbaar is. Homburg-Holland levert een SmartControl-module voor Hardi-veldspuiten. Hiermee is sectieschakeling en dosering via Isobus beschikbaar op Hardi-spuiten met HC5500-bediening. Want boeren en loonwerkers die een nieuwe trekker kochten met een Isobus-scherm, constateerden dat het aansturen van een Hardi-veldspuit via de HC 5500-computer niet lukt. Daarvoor is deze oplossing bedacht, de zogenoemde SmartControl, die de HC 5500-computer aanstuurt; door middel van een plug en play-aansluiting via Aux-In-Cab of een stopcontact achterop. De module neemt niet de bediening van de veldspuit over, maar stuurt via gps secties en dosering aan. Daarnaast is het mogelijk taakkaarten te gebruiken via bestaande of nieuwe gps-systemen. De gegeven dosering wordt geregistreerd en opgeslagen in het gps-scherm.

Lees verder: www.boerderij.nl/nieuwe-module-voor-sectieschakeling-en-dosering-op-hardi-veldspuiten