Uitnodiging ForwardFarming Insights meeting Waterkwaliteit

Uitnodiging ForwardFarming Insights meeting Waterkwaliteit

Donderdagochtend 25 april a.s. organiseert Bayer CropScience een ForwardFarming Insights over waterkwaliteit.
Locatie: ForwardFarm “Het Groene Hart”, Kaagweg 50, Abbenes

In 2027 moeten alle lidstaten van Europa voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In de tussenevaluatie van 2021 werd geconcludeerd dat “het waarschijnlijk niet realiseerbaar is“ om de doelen te halen. 
De KRW gaat over ecologische en chemische doelen en betreft heel veel parameters, waaronder gewasbeschermingsmiddelen.

Het aantal overschrijdingen van de KRW doelen voor gewasbeschermingsmiddelen neemt al jaren af, maar de doelen zijn nog niet bereikt en ook voor deze groep stoffen geldt dat het bijzonder moeilijk is om de doelen voor 2027 te halen. 

Wat betekent dit voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voor de waterkwaliteit?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de themasessie op 25 april. We gaan ook naar buiten en bezoeken onder andere de phytobac en het gesloten vulsysteem.Agenda
9.15  Inloop met koffie en koek
9.30 Welkom op de ForwardFarm door Christy van Beek, Bayer Crop Science
9.50 Risico’s van bestrijdingsmiddelen voor waterkwaliteit en biodiversiteit, 
prof. Paul van den Brink, Wageningen Universiteit
10.20 DAW helpt om grip te krijgen op bodem- en waterbeheer, Jacco Hoogendam en Hedwig Boerrigter, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
10.50 Discussie
11.15 Rondleiding op het bedrijf door Jasper Roubos, Akkerbouwer
12.15 Lunch
13.00 Afsluiting

Meer info en aanmelding
https://events.bayer.com/event

Deze Insights sessie richt zich op mensen die meer willen weten over water en landbouw. Tijdens deze bijeenkomst hoort u de laatste ontwikkelingen en zien we innovaties in de praktijk.

ForwardFarming Insights zijn evenementen op de ForwardFarm “Het Groene Hart” in Abbenes rondom een bepaald thema. De evenementen duren doorgaans een dagdeel en zijn voor circa 20 personen.