DRT-lijst uitgebreid met neerwaartse spuittechniek Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0

DRT-lijst uitgebreid met neerwaartse spuittechniek Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0

De DRT-lijst is uitgebreid met de neerwaartse spuittechniek Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0 in DRT-klasse 95%.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door Ecorobotix SA, Smart Agri Technology B.V. (Doorgrond) en Abemec B.V., de spuittechniek Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0 in combinatie met:

  • spuitdoppen Euspray IC1X502 (tophoek 25° en maximale spuitdruk 2,0 bar) of
  • spuitdoppen Euspray IC1012 (tophoek 25° en maximale spuitdruk 2,5 bar) of
  • spuitdoppen met een maximale tophoek van 25° en ten minste druppelgrootte M, ingedeeld in DRT-klasse 95%.

Overige instellingen/randvoorwaarden

  • Maximale hoogte van 30 cm tussen spuitdoppen en grond of gewas en
  • metalen kap met flexibele kunststof gordijnen aan voorkant en achterkant en
  • kunststof gordijnen aan beide zijkanten en
  • minimale afstand tussen alle (flexibele) gordijnen en grond of gewas en
  • maximale rijsnelheid van 8 km/uur

Deze spuittechniek met indeling in DRT-klasse 95% is opgenomen in tabel 1 van de DRT-lijst.

De nieuwe versie van de DRT-lijst en het informatieblad van de Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0 zijn te vinden op: iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agrarische-activiteiten/telen-gewassen-openlucht/vaststellen-driftreductie-spuittechnieken.

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Besluit activiteiten leefomgeving in werking getreden.
De info over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen staat vanaf 1 januari 2024 op het Informatiepunt Leefomgeving: www.iplo.nl (zie ook link hierboven). Deze website vervangt de website Helpdesk Water.

Meer info
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevrouw C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), 06 511 0 36 38, corine.baltus@rws.nl.

Ecorobotix ARA High Precision Spot Sprayer 1.0

Fotocredits: https://ecorobotix.com/wp-content/uploads/2021/12/ECOX_ARA_8-red.jpg