Proef: afspoeling beperken in uienteelt, door strodek in spuitsporen

Proef: afspoeling beperken in uienteelt, door strodek in spuitsporen

Het aanbrengen van een strodek op de spuitsporen in uienpercelen in hellende percelen heeft een duidelijk positief effect op de afstroom van regenwater: van 9 tot 82 procent minder afstroming.

Uien is een teelt die gevoeliger is voor afspoeling dan andere gewassen. Vanwege het fijne zaad vragen uien vragen om een relatief fijn zaaibed. Zo’n fijn zaaibed zorgt voor een groter risico op verslemping van de grond met als gevolg sneller kans op afstroming. Het voordeel van oppervlakkig inwerken groenbemester in relatie tot remmen afspoelen water/erosie is bij uien minder mogelijk. Daarnaast blijven uien langer open dan andere gewassen. Een vol bladerdek, dat de regeninslag remt zoals bij suikerbieten, is bij uien veel minder het geval.

Een ander belangrijk probleem in de uienteelt vormen de spuitsporen op hellende percelen. Via deze weg stroomt het water na een regenbuit snel weg. Zo kan een bui van 15 mm neerslag al tot afstroming leiden. Tijdens de akkerbouwdag op Proefboerderij Wijnandsrade riep Brigitte Kroonen, onderzoeker Open Teelten bij WUR-Vredepeel, de telers op om te kijken wat in de praktijk mogelijk is om het regenwater zoveel mogelijk op de akkers te laten infiltreren.

Strodek

Een interessante optie om de waterafvoer via de spuitsporen tegen te gaan is volgens Brigitte Kroonen het aanbrengen van een strodek op deze sporen. Ze verwijst daarbij naar een recente proef waarbij per vierkante meter spuitspoor een halve kilo niet gehakseld stro werd aangebracht. „Dit heeft een duidelijk positief effect op de afstroom van regenwater. Bij diverse buien was sprake van 9 tot 82 procent minder afstroming.”

Een bijkomend voordeel volgens Kroonen is dat de grond onder het stro langer vochtiger blijft en er sprake is van een actiever bodemleven. „Zo troffen we opvallend meer regenwormen in de grond onder het stro aan.” Kroonen onderstreept dat de aanleg van zo’n strodek praktisch uitvoerbaar moet zijn. En het alleen interessant is op de hellende delen van een uienperceel.

Proef: strodek in spuitsporen uienteelt om afspoeling te beperken
Foto: Guus Queisen

Lees het hele artikel (ook over waterinfiltratie verbeteren in bieten en chichorei): akkerwijzer.nl/artikel/545091-strodek-als-waterremmer-op-spuitsporen-in-uien/