Actieve controle in bloembollenteelt op lozingen afvalwater

Actieve controle in bloembollenteelt op lozingen afvalwater

“Goede toepassing van middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terechtkomen en de waterkwaliteit verstoren”, schrijft het hoogheemraadschap. Maatregelen om afstroming te voorkomen, zijn: de ontsmettingsinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten een voldoende brede teeltvrije zone aanhouden.

De reden voor de actieve controle is het feit dat gewasbeschermingsmiddelen het slootleven kunnen aantasten en de voedselketen verstoren. “Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft, kan dit ook gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen in Nederland”, aldus het hoogheemraadschap. Het middelenpakket wordt sowieso al steeds verder ingeperkt.

Daarom benadrukt hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nogmaals dat het verplicht is om driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit. Daarnaast mogen enkele middelen met een rugspuit in het talud van de sloot zelfs helemaal niet worden toegepast.

Bron:
nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/21/actieve-controle-in-bloembollenteelt-op-lozingen-afvalwater

Veldsppuit in de bollenteelt, foto Dirk Hol
Foto: Dirk Hol