Onderzoek naar innovatieve, efficiënte toedieningstechnieken gewasbescherming

Onderzoek naar innovatieve, efficiënte toedieningstechnieken gewasbescherming

In de land- en tuinbouw wordt hard gewerkt aan de doelen van 2030. Vanaf dat jaar moet Nederland focussen op een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Zo krijgen ziekten en plagen minder kans en kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk worden voorkomen. In de publiek-private-samenwerking (PPS) ‘Innovatieve Efficiënte Toedieningstechnieken 4.0’, doet Wageningen University Research (WUR) nu – samen met een aantal partners – onderzoek naar slimme toediening van gewasbeschermingsmiddelen. En dan vooral naar hoe ze ingezet kunnen worden met minimale impact op het milieu en zonder residuen.

spuitmachine, bron: melkvee.nl
Spuitmachine (bron: melkvee.nl)

Een eerder project over verbeterde toedienings-technieken laat zien dat veel winst te behalen valt. Binnen de fruitteelt komt slechts een beperkt deel van de spuitvloeistof op het gewas terecht: 15 – 40 procent. Dat betekent dat 60 tot 85 procent niet op het gewas terecht komt. Volgens onderzoekers Marcel Wenneker en Ard Nieuwenhuizen (beide WUR) kan en moet dat beter.
We kunnen helaas niet met een kwastje langs het gewas, maar met een goede techniek en slim toedienen is veel winst te behalen.

Gerichter spuiten

Het grote doel van de PPS Innovatieve Efficiënte Toedieningstechnieken 4.0 is om nagenoeg geen emissies meer naar grond- en oppervlaktewater te laten voeren. Het gewasbeschermingsmiddel moet daar komen waar het nodig is. Op het gewas dus; niet ernaast of eronder.
De eerste experimenten zijn in 2021 uitgevoerd en daaruit blijkt dat onder andere druppelgrootte, spuitrichting en de hoeveelheid luchtondersteuning enorm belangrijk zijn. “Het zijn allemaal zaken die invloed hebben op waar de gewasbeschermingsmiddelen precies terecht komen,” vertelt Marcel. “Met de juiste techniek kan er veel gerichter worden gespoten om bijvoorbeeld een insectenplaag of schimmel aan te pakken.”

Toch zijn er nog genoeg te beantwoorden vragen. Want hoe de nieuwste technieken ingezet moeten worden én wat het effect is, weten de onderzoekers nog niet. “Je gaat niet zomaar een nieuwe techniek gebruiken,” laat Ard weten. “Je moet er eerst vertrouwen in krijgen,” vult Marcel aan.

Harde cijfers rondom toedieningstechnieken

Harde cijfers kunnen daarin een rol spelen om zo een stap voorwaarts te maken. Binnen dit project zijn dan ook allerlei partners betrokken, zowel op praktijkniveau als in de techniek, om een zo breed mogelijk onderzoek uit te voeren. Volgens Marcel en Ard is het onderzoek voor zowel de gangbare als de biologische teelt van belang.
“In de toekomst zullen er vaker laagrisico of groene middelen worden ingezet. Deze middelen hebben vaak een lagere effectiviteit dan de huidige toegelaten middelen”, laten beide mannen weten. “De juiste toepassingstechniek wordt dan extra belangrijk voor een effectieve beheersing van ziekten en plagen.”

Finetunen van de zekere opties

De uiteindelijke bedoeling is om de keten van de land- en tuinbouw te bedienen. Volgens Marcel kan de agrarische sector niet zonder gewasbeschermingsmiddelen. “De vraag is alleen binnen welke mogelijkheden we de risico’s voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken en efficiënter kunnen maken om zo te blijven zorgen voor een gezonde en veilige voedselproductie.”
Deze PPS draait voor een groot deel ook om finetunen. Ard laat weten dat in de fruitteelt nu nog wordt gekozen voor de meest zekere optie. Waarbij alles wordt geraakt. “We willen gerichter gaan spuiten, maar wel op een veilige manier. Daar is de WUR onmisbaar in. Een teler kan niet op hoop van zegen maar wat uitproberen. Dan speelt hij of zij met de verzekering van het gewas. Als WUR dragen we bij aan betrouwbare cijfers en resultaten.”

Meer inzicht in nieuwste toedieningstechnieken

In 2024, als het project afloopt, verwachten Marcel en Ard meer inzicht te kunnen bieden in wat de nieuwste technieken aan besparingen kunnen opleveren. Mét behoud van effectieve gewasbescherming natuurlijk. “We willen de sector kennis niet alleen kennis laten maken met de nieuwste technieken, we willen ook dat ze uiteindelijk in de praktijk ingezet gaan worden,” sluiten beide mannen af.

Bron: melkveebedrijf.nl/veevoer-melkvee/onkruidbestrijding/onderzoek-naar-innovatieve-efficiente-toedieningstechnieken-gewasbescherming/