Innovatie moet zorgen voor goede maisopbrengst zonder ploegen en spuiten

Innovatie moet zorgen voor goede maisopbrengst zonder ploegen en spuiten

LTO Noord stelt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar via het Innovatiefonds voor vernieuwingen in de agrarische sector. Via het fonds wordt onder andere  financiële steun geboden aan de publiek-private samenwerking ‘Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser’. Binnen dit project wordt gewerkt aan een goede maisopbrengst, maar zonder te ploegen en zonder de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Binnen het project is een machine ontwikkeld die de grond mulcht en het gras met die oppervlakkige bewerking doodt, waarbij een strook van 15 centimeter gras wordt bespaard. Dat is voldoende om de mais goed te kunnen inzaaien. Het voordeel van de methode is dat het bodemleven in de grond nauwelijks wordt verstoord. Een gezonde bodem heeft een positieve impact op het watervasthoudend vermogen en voorkomt uitspoeling.

De eerste resultaten zijn hoopgevend, hoewel het eggen van onkruid en aanaarden tijdens het groeiseizoen arbeidsintensiever zijn dan spuiten, zo leert ook de ervaring. Daar staan besparingen op uitgaven voor gewasbeschermingsmiddelen tegenover. Hoe het totale plaatje van de teeltmethode uitvalt in vergelijking tot een conventionele teelt moet nog in beeld worden gebracht.

Bron: agriholland.nl/nieuws/252634