Goed voorbeeld doet volgen!

Goed voorbeeld doet volgen!

Dat geldt zeker voor praktijkvoorbeelden van collega’s. Daarom vragen we alle akkerbouwers en adviseurs om te laten zien hoe zij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan. Collega-akkerbouwers en -adviseurs roepen we op om zich te laten inspireren door die goede praktijkvoorbeelden.

Over Emissiereductiesprint

Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. De campagne etaleert de praktijk initiatieven die er zijn om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Minder emissie via het erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, zorgt ervoor dat waterkwaliteitsdoelen zijn te halen en voor minder overlast bij omwonenden en in het milieu.