Effectiviteit van driftreducerendespuittechnieken in onkruidbestrijding

Effectiviteit van driftreducerendespuittechnieken in onkruidbestrijding

Laboratoriumonderzoek naar het effect van driftreducerende spuittechniek en spuitvolume, met lagedoseringsysteemmiddelen voor suikerbieten.

Dit onderzoek is in opdracht van BO Akkerbouw uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), business unit Agrosysteemkunde in het kader van het project effectieve, emissiearme spuittechnieken (projectnummer 3710493800), door Gerrit van Steenbergen, Jean-Marie Michielsen, Ard Nieuwenhuizen, Mostafa Snoussi en Hein Stallinga.

Een hoge effectiviteit behalen bij een bespuiting is het doel van een teler
In dit onderzoek is de effectiviteit in onkruidbestrijding onderzocht, van zeven verschillende driftreducerende spuittechnieken, in combinatie met drie spuitvolumes. Als representatieve onkruiden zijn het breedbladige gewas bladrammenas enhet grasachtige gewas Japanse haver gebruikt. De opkweek van de gewassen en bespuitingen met lagedoseringsysteemmiddelen (herbiciden), zijn uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden. De effectiviteit van de bespuitingen is bepaald door de reductie in groen bedekt oppervlak te berekenen, met een beeldanalyseprogramma.
Tussen driftreducerende spuittechnieken is geen verschil in effectiviteit gevonden bij beide gewassen. Bij Japanse haver resulteerde het hoogste spuitvolume van 400 l/ha in de grootste groeireductie.
Bij bladrammenas is geen verschil gevonden tussen de spuitvolumes.
Spuittechnieken in de verschillende driftreductieklassen geven dus dezelfde effectiviteit bij de bestrijding van onkruid.

WR is een onderdeel van Wageningen University & Research, samenwerkingsverband tussen Wageningen
University en de Stichting Wageningen Research

Wageningen, april 2023

https://edepot.wur.nl/588941

Dit rapport is ook gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/588941

Effectiviteit driftreducerende spuittechnieken laboratoriumonderzoek