Bodemuitvloeier brengt vocht dichter bij knol

Bodemuitvloeier brengt vocht dichter bij knol

Aardappelteelt ruggen

Het verminderen van afspoeling door residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater wordt steeds belangrijker. Akkerbouwers kunnen daartegen verschillende maatregelen nemen. Een daarvan is de inzet van een bodemuitvloeier, die de indringing en spreiding van vocht in de bodem verbetert.

Akkerbouwer Jasper Muller uit het Flevolandse Emmeloord past sinds enkele jaren de bodemuitvloeier Transformer toe op zijn pootgoedpercelen. De ervaring leert dat door het middel na een regenbui het water in kortere tijd de grond intrekt. ‘Het is een stukje risicomanagement. Omdat ik veel huurland heb, weet ik niet altijd van tevoren wat de bodemtoestand is wat betreft vlakheid en vochthuishouding.’

Transformer verandert het gedrag van water in de bodem. Het zorgt ervoor dat het water horizontaal en verticaal beter verspreidt. Daardoor creƫert het middel een betere werking van gewasbeschermingsmiddelen.

Proeven

‘Uit proeven op klei in de Noordoostpolder en op het Drentse zand blijkt dat Transformer het vocht dichter bij de knol brengt’, constateert productmanager Jan Ties Malda van Cebeco Agro. ‘Dat heeft ook een positieve invloed op de zetting.’

Muller dient het middel na het poten volvelds toe in combinatie met bodemherbiciden. ‘Het moet in de bodem zijn werk doen’, zegt Malda. Overigens kunnen telers het ook in de rij bij het poten toepassen. Dat kan goed in combinatie met bodemfungiciden.

Hoge kostprijs

De bodemuitvloeier is vooral interessant in pootgoed. ‘In die teelt is de kostprijs hoog. Dan ga je er alles aan doen om schade te voorkomen. Uien hebben minder last van te veel water en de kostprijs is lager. Als aardappelen 24 uur onder water staan, is het klaar’, weet de akkerbouwer.

Volgens Muller werkt Transformer niet, wanneer hij het toepast als de grond al is verslempt en waterverzadigd. ‘Dan is het effect weg. Maar alsnog wordt het vocht sneller opgenomen en krijgt het minder kans om te stromen naar laagtes. Het middel werkt acht tot tien weken, afhankelijk van het weer.’

Twee nadelen

Uit onderzoek van Cebeco blijkt dat de bodemuitvloeier zorgt voor minder afspoeling van residuen naar het oppervlaktewater. ‘Dat wordt steeds belangrijker’, zegt Malda. Afspoeling heeft volgens hem nog twee nadelen. ‘Water dat van het perceel afloopt, is jammer, want dat wil je benutten. Ook is het ongunstig dat het naar lage stukken op een perceel stroomt.’

Productontwikkelaar Martien Melissant van Oro Agri ziet dat de bodemuitvloeier van de middelenleverancier vooral effectief is bij extremer weer. ‘Hoe armer de bodem en hoe droger het weer, hoe beter de werking’, zegt hij. Melissant ziet dat water nog een blinde vlek is in de landbouw. ‘Het gaat steeds zwaarder drukken op het resultaat, dus het beter controleren van water is van belang.’

Meeropbrengst

Of Transformer standaard een effect heeft voor een meeropbrengst, durven de heren niet keihard te zeggen. ‘Dat is niet goed meetbaar, omdat meer factoren van invloed zijn op de opbrengst. ‘Maar als het vocht efficiĆ«nter wordt benut, dan zou je zeggen dat het een werking heeft.’

Malda legt uit dat een dosering van 2,5 liter per hectare goed is te combineren met het fungicide Amistar of Allstar. ‘In combinatie met 35 liter van een fosfaatmeststof als APP aangevuld tot 300 liter vloeistof, zijn deze producten goed mengbaar en gezamenlijk toe te passen.’ Bij een volveldstoepassing van Transformer wordt 5 liter per hectare gebruikt.

Oro Agri beproeft het middel ook in gewassen die minder goed kiemen, zoals peen. ‘Als de rug bovenin vochtiger blijft, kan het gewas beter kiemen’, zegt Muller. ‘Mogelijk kun je dan terug in aantal zaaizaad.’

Middel wordt ook toegepast in peren- en chrysantenteelt

Naast het gebruik in pootgoed passen fruittelers de bodemuitvloeier Transformer toe in de teelt van peren. ‘Dat is een ijzerbehoeftig gewas’, zegt adviseur Martien Melissant van middelenleverancier Oro Agri. ‘Telers voeren in de perenteelt een ijzerbemesting uit op de zwartstrook. Die meststof werkt bij de wortels, dus dat moet vlot de grond in. Transformer kan daaraan bijdragen’, licht hij toe. ‘Snelheid is cruciaal. Dat is veiliger en anders worden door het zonlicht chelaten in de meststof afgebroken.’ De bodemuitvloeier wordt volgens Melissant ook ingezet in de glastuinbouw, onder meer in de chrysantenteelt. ‘Tuinders zien door het gebruik van Transformer het gewas egaler weggroeien.’

Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2022/03/31/bodemuitvloeier-brengt-vocht-dichter-bij-knol