Bedrijfshygiene wordt steeds belangrijker

Bedrijfshygiene wordt steeds belangrijker

Het gebruik van een Boxer kistenwasser voor akkerbouwmatige toepassingen neemt de afgelopen tijd fors toe. Dat heeft een aantal redenen: de aandacht voor het milieutechnische aspect van kistenreiniging, de vraag naar betrouwbare schoonmaaksystemen zodat het gevaar op residuen nihil wordt en de MIA/VAMIL-regeling die ervoor zorgt dat de investering deels kan worden afgetrokken. 

Eén van de meest gevraagde systemen is volgens CAV-Agrotheek gewasbeschermingsspecialist Pieter van Straten de Mechatec Boxer kistenwasser:

“Telers hebben vaak specifieke wensen en daar kan deze wasser aan voldoen.”

De ervaringen die Van Straten heeft met de Boxer wasser is dat het moment waarop de kisten gereinigd worden enorm kan verschillen:

“De ene wil gelijk na het verwerken de kisten schoonmaken, terwijl de andere zegt: ik ga aan de slag als alles leeg en klaar is. Het principe van wassen is overal hetzelfde: hoge druk, draaikop en schoonmaken. Het mooie van de Boxer van Mechatec is dat je de kisten gewoon vanuit de normale heftruckstand in de afstapelaar kan plaatsen en hij meerdere kisten achter elkaar door kan reinigingen. Dat zorgt voor een enorme tijdbesparing voor de teler. Er kunnen met dit systeem – als de kisten redelijk vuil zijn – gemakkelijk vijftig kisten per uur van binnen en buiten worden gereinigd.”

Reinigen en ontsmetten
Naast de besparing in tijd is er ook de besparing van water, het zogeheten waterhergebruiksysteem. Van Straten:

“Ik heb bij Gerard Rikkenberg van AT Texel gezien dat het werkt. Die hebben samen met Hoekenga Mechanisatie zelfs een bedrijfje genaamd Clean Kist opgericht om deze methode te promoten. Samen met Rikkenberg en Hoekenga heb ik de machine van Texel naar de Wieringermeer gehaald om dat bij een aantal boeren uit te proberen. En ook daar zagen we duidelijk voordelen, vooral omdat je niet alleen het water hergebruikt, maar ook ontsmet. De kist wordt gewassen, het vuile water wordt op allerlei grote en kleinere delen (onder andere ook zand- en kleidelen) gereinigd. Vervolgens gaat er een ontsmettingsmiddel bij en zo kunnen de kisten in één werkgang met een enorme capaciteit schoongemaakt worden. Alle telers waarbij we de Boxer hebben getest, waren dan ook heel enthousiast, vooral vanwege die capaciteit. De kisten kunnen drie hoog tegelijk op de wasser gezet worden en na afloop worden ze automatisch drie hoog opgestapeld.”

“Erfemissie tot minimum beperkt”
De recirculatie van water is de reden dat de machine in aanmerking komt voor subsidie via de MIA-VAMIL-regeling, want zo is de erfemissie nagenoeg nihil.

“Ik zie de toekomst voor deze machine dan ook rooskleurig in omdat erfemissie met de Boxer tot een minimum wordt beperkt. Bij CAV-Agrotheek verhuren we, in samenwerking met ATT, de machine aan boeren en brengen hem met een trailer naar het erf. Het enige dat de teler nodig heeft, is een aansluitingspunt voor schoon (leiding)water. Er zit al een stroomaggregaat op, dus daar hoeven ze niet aan te denken. Het bedieningsgemak is enorm en de kist is optisch schoon. De Boxer maakt de kist grondvrij, maar als de kisten wat ouder zijn en er hebben rotte aardappelen ingezeten, dan zie je nog weleens een afdruk van die aardappel in de plank. Daarom is dat ontsmette water zo belangrijk, waardoor een teler na het volledige reiniging- en ontsmettingsproces met een gerust hart weer een nieuw product in de kist kan bewaren. Bedrijfshygiëne wordt steeds belangrijker, zeker als je denkt aan pootgoed, bruinrot/ringrot, bacteriën en aaltjes. Akkerbouwers willen de kisten gewassen hebben en de schuren grondvrij maken voordat er weer producten de bewaarplaats in gaan.”

Bron: akkerbouwbedrijf.nl