Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën aan de slag met het verminderen van erfemissie!

Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën aan de slag met het verminderen van erfemissie!

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Aanmelden is nog mogelijk.

Bent u loonwerker of akkerbouwer?
Meld u dan aan op www.agrarischwaterbeheer.nl/veenkolonien

Hoewel de afgelopen jaren al grote slagen gemaakt zijn door de agrarische sector in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen – onder andere door het terugdringen van emissies via drift én het toenemend bewustzijn bij het gebruik van deze middelen – worden bij metingen aan het oppervlaktewater nog met enige regelmaat gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Deze middelen komen soms door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht. Deze erfemissie is schadelijk voor de waterkwaliteit.

Toekomst
In SESW krijgen akkerbouwers en loonwerkers groepsgewijs (gratis) advies en begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfemissie te voorkomen. Ook weten ze zeker dat ze de juiste maatregelen treffen; vertegenwoordigers van het waterschap en de RUD kijken mee en staan achter de maatregelen. Deelnemers zijn niet verplicht om te investeren maar kunnen 40% subsidie krijgen voor de bovenwettelijke investeringen die ze doen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming). En daarmee zijn ze qua erfemissie klaar voor de toekomst.

Maatregelen
Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen van een vloeistofdichte vloer bij een vul- en wasplaats op het erf, het overkappen van deze vul- en wasplaats, een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter, Heliosec) en een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden. In een pilotproject heeft een tiental akkerbouwers in het gebied de afgelopen maanden individueel advies gekregen over manieren om hun eigen erf emissievrij te maken. De eerste akkerbouwers zijn al aan de slag!

DAW
Het terugdringen van erfemissie is een van de speerpunten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hierin werken de verschillende waterschappen samen met LTO Nederland en de ministeries om de doelen uit de Kader Richtlijn Water te realiseren. In SESW Drentse Veenkoloniën werken AND, LTO Noord, Waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe samen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord en CLM.