Zelfinspectietool helpt teler bij goede toepassing middelen

Zelfinspectietool helpt teler bij goede toepassing middelen

Met de zelfinspectietool die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gelanceerd, kunnen ondernemers zelf beoordelen of ze gewasbeschermingsmiddelen volgens de regelgeving toepassen en kunnen ze aanpassingen doorvoeren waar dat nodig is.

De NVWA heeft LTO Nederland eerder geïnformeerd over de ontwikkeling van de tool en de belangenbehartiger heeft deze getest. LTO vindt de zelfinspectietool een goede eerste stap in de verbetering van de ondersteuning van ondernemers in de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De belangenorganisatie roept andere partijen op om het voorbeeld van de NVWA te volgen.

‘We hebben meerdere keren met ondernemers gesproken in vervolg op eerdere publicaties van de NVWA over de naleving van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen’, licht Ron Mulders toe, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO. ‘Uit deze gesprekken blijkt dat de gewasbeschermingsregelgeving complex is om na te leven.’

Mulders roept andere organisaties, vooral adviseurs, op om de zelfinspectietool mee te nemen in adviesgesprekken met boeren en tuinders. LTO investeert samen met andere brancheorganisaties in bewustwording en informatievoorziening richting agrarisch ondernemers.

Dat doet de belangenbehartiger met de langjarige campagne ‘Emissiereductiesprint‘, webinars, praktijkproeven en gerichte, sectorale communicatie. Volgens LTO hebben verschillende deelsectoren de laatste jaren laten zien dat de naleving fors kan worden verbeterd door gerichte inzet en communicatie.

Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/31/zelfinspectietool-helpt-teler-bij-goede-toepassing-middelen

Direct naar de zelfinspectietool: nvwa.nl/onderwerpen/gewasbescherming/zelfinspectie