Website over Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Website over Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Het ministerie van LNV heeft een website gelanceerd voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030: www.toekomstvisiegewasbescherming. Deze website is in gebruik genomen om iedereen die betrokken is bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 te informeren over de voortgang ervan.

Dit zal onder andere plaatsvinden door middel van het plaatsen van nieuwsberichten. Daarnaast zal drie à vier keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen, waarop u zich kunt abonneren: toekomstvisiegewasbescherming2030.nl/abonneren

Onderzoeks- en adviesrapporten

Ook de nieuwe producten van afgeronde acties, zoals onderzoeks- en adviesrapporten, zullen op de website geplaatst worden, inclusief een nieuwsbericht over het nieuwe product. Partners in het Uitvoeringsprogramma kunnen ook relevante berichten aanleveren om op de website te plaatsen.

Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Alle informatie op www.toekomstvisiegewasbescherming2030.nl.

Bronnen

Homepage www.toekomstvisiegewasbescherming2030.nl