We deden wel iets aan erfafspoeling, maar lang niet genoeg

We deden wel iets aan erfafspoeling, maar lang niet genoeg

Begeman, akkerbouwer in Nieuwe Pekela, wilde best aan de slag op zijn erf om afspoeling tegen te gaan, het kwam er alleen steeds niet van. Het project Schoon erf, schoon water, in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen en Westerwolde, waarin LTO Noord, Waterschap Hunze & Aa’s, de GrAJK, Agrarische Natuurvereniging Drenthe en de Provincies Drenthe en Groningen samenwerkten, bracht hier verandering in.

‘Ik vond het een mooie gelegenheid om hier serieus mee bezig te gaan. Want we deden wel iets, maar lang niet genoeg. Dus ik heb me aangemeld als deelnemer en kreeg advies. Daarna leek het spaak te lopen. Maatwerk leek aanvankelijk niet mogelijk, ik had ideeën die niet in een bestaand hokje pasten. Totdat ik in contact kwam met Olga Jongejan en haar collega Sieger Kooijker van Hunze & Aa’s, die hebben de impasse doorbroken. Voor mij was de bouw van een nieuwe schuur op het erf een mooi moment om ook erfemissie aan te pakken. Dat vergde een extra investering van zo’n 40.000 euro. De subsidie hielp daarbij en is dan mooi meegenomen.’

Driehoek

Volgens projectleider Froukje van der Molen van LTO Noord hebben in Groningen 63 akkerbouwers een advies gekregen en hebben uiteindelijk 28 bedrijven geïnvesteerd in maatregelen. ‘Wat dit project, dat in 2019 van start ging en eind vorig jaar afliep, sterk maakt is de samenwerking met de driehoek advies, waterschap, omgevingsdienst. Dat uiteindelijk niet iedereen geïnvesteerd heeft in maatregelen is een individuele bedrijfskeuze. We kunnen niet in de portemonnee van een ondernemer kijken. Het begint met bewustwording en al begin je met iets kleins, iets doen is beter dan niets doen.’

Oplossing

Olga Jongejan onderschrijft dat en zegt dat ondernemers altijd contact kunnen opnemen met het waterschap voor advies. ’Er is nog veel onwetendheid. Wij denken praktisch met je mee, zodat je de goede dingen doet. De oplossing die Begeman voor ogen had en wilde uitvoeren is een bijzondere. Hij had zelf een constructie bedacht met betonnen bakken. Die bestond nog niet maar dient wel hetzelfde doel als de bestaande zuiveringssystemen. Namelijk erfafspoeling voorkomen.’ Begeman is zeer te spreken over deze houding van het waterschap: ‘Mijn tip voor collega’s is daarom; blijf in overleg met de mensen van het waterschap. Garanties over de toekomst kan niemand geven, maar je wilt wel weten dat je het goed is wat je doet.

Vervolg

De helpdesk als aanspreekpunt voor deelnemers met vragen is van grote waarde geweest. Enig ‘minpuntje’ zo zegt de projectleider, was het afgebakende werkgebied: ‘We hebben heel veel telefoontjes gehad van akkerbouwers die ook graag mee wilden doen. Maar er komt een vervolg, zowel in Drenthe als in Groningen’, zo besluit ze.

Bron: ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/deltaplan-agrarisch-waterbeheer/actueel/we-deden-wel-iets-aan-erfafspoeling-maar-lang-niet-genoeg

Foto: Hans Banus

Foto van Hans Banus:
Olga Jongejan, Harmannus Begeman en Froukje van der Molen bij het door Begeman zelf bedachte systeem. Rechts het infiltratiebassin.