Uitnodiging webinarreeks geintegreerde gewasbescherming

Uitnodiging webinarreeks geintegreerde gewasbescherming

Gewasbescherming vormt een belangrijk aspect in de land- en tuinbouw. De schijnwerper komt steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen.

Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming. 

Over een totaalaanpak van gewasbescherming organiseert LTO Noord vanuit het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ drie webinars. “De maatschappelijke vraag om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken groeit. Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen. Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijk-oplossingen ontwikkeld. Met deze webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren,” aldus programmaleider Bart Jan Wulfse. 

Je bent van harte welkom om de hele reeks te volgen of alleen één webinar bij te wonen die jou het meest aanspreekt. Iedere webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is  natuurlijk ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Webinar #1: 8 februari 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Integrale aanpak van gewasbescherming in de praktijk 

Ron Mulders, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, gaat in op het belang en de urgentie van de reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Marleen Riemens, onderzoeker open teelten en teamleider gewasgezondheid bij Wageningen UR, geeft uitleg over de integrale aanpak van gewasbescherming en de samenhang van de bouwstenen, zoals gewasdiversiteit, raskeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring. Stefan Muijtjens, onafhankelijk teeltadviseur, geeft een toelichting op zijn praktijkervaring en de resultaten van  deze aanpak. 

Webinar #2: 1 maart 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: Geïntegreerde onkruidbeheersing 

Dirk Jan Beuling, LTO-bestuurder, akkerbouwer en lid van het expertteam, neemt ons mee in het belang van geïntegreerde onkruidbestrijding in de praktijk. Timo Sprangers, onderzoeker gewasbescherming bij Wageningen UR, geeft uitleg over een geïntegreerde aanpak en de samenhang van bouwstenen om onkruiden te beheersen. Luuk Heling, teeltadviseur bij HLB, geeft een toelichting over de haalbaarheid en betaalbaarheid van geïntegreerde onkruidbeheersing op basis van praktijkproeven vanuit de akkerbouw

Webinar #3: 22 maart 2023 van 19.30 tot 20.30 uur
Thema: De rol van Biocontrol en Biostimulanten  binnen weerbare teeltsystemen 

Rik Peters, WUR-onderzoeker Open Teelten/bodemgebonden ziekten, deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Jolanda Wijsmuller, specialist biologische gewasbeschermingsmiddelen bij Bayer en lid van het expertteam Biostimulant & Biocontrol (BS/BC), geeft duidelijkheid over de inhoud van de actuele regelgeving over de inzet van BS/BC in Nederland. Helma Verberkt, directeur Artemis deelt haar praktijk-ervaringen over de  mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van Biostimulanten en Biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Tijdens de webinars kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee je kunt inloggen. Ben je niet in de gelegenheid om de webinar te volgen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.. 

Mechanische onkruidbestrijding (schoffelen) in uienteelt