Teeltvrije zone langs droge sloten alternatief voor druklogger

Teeltvrije zone langs droge sloten alternatief voor druklogger

De vaste teeltvrije zone van 0,75 meter voor alle gewassen geldt als alternatieve maatregel voor de verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten. Het is een compromis. De LTO wilde de bestaande situatie – geen verplichte teeltvrije zone langs droge sloten – handhaven. Het ministerie wilde een teeltvrije zone van 1 meter.

Voor gewassen die op 1 januari 2021 reeds zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een bredere teeltvrije zone aan te houden, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen.

Voor akkerbouwers die gebruik maken van drukregistratie, van een driftreducerende techniek (bijvoorbeeld een verlaagde spuitboom met 90-graden doppen, wingsprayer of spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 3 bar of hoger), of spuiten gebruiken met een druklogger, verandert er niets. Zij hoeven dus geen teeltvrije zone langs droge sloten aan te houden.

Bronnen: